روزنامه ی ۸صبح که در حال حاضر بزرگترین روزنامه ی مستقل افغانستان با بیشترین پوشش در سطح کشور است، در ماه جوزای سال ۱۳۸۶ از سوی شماری از روزنامه نگاران مطرح و فعالین حقوق بشر و رسانه پایه گذاری شد تا بتواند در راستای تعمیم دموکراسی و رشد جریان های سیاسی موثر باشد.

این روزنامه با رویکرد خبری و تحلیلی رویدادها و ایجاد زمینه ی گفتمان بین مردم در زمینه های سیاسی و اجتماعی توانست جایگاهش را تثبیت کند. این روزنامه بر آن است تا اطلاعات را به صورت مناسب و متوازن و بی طرفانه به مردم برساند. از سویی هم روزنامه بر آن است تا از نهادها و روند های دموکراتیک و حقوق بشری حمایت کرده و در زمینه ی عدالت انتقالی به صدای قربانیان مبدل شود.

 

این روزنامه یک رویکرد مستقلانه نسبت به قضایای افغانستان دارد. برای این روزنامه پنج اصل به عنوان اصول غیرقابل عدول شناخته می شوند که عبارتند از حقوق بشر، عدالت، دموکراسی، حاکمیت قانون و آزادی بیان. روزنامه ۸صبح بر مبنای همین ارزش ها فعالیت هایش را به پیش می برد و با هیچ یک از این ارزش ها معامله نمی کند.

این روزنامه توانست در سال ۲۰۱۲، جایزه ی جهانی «آزادی اطلاع رسانی» سازمان گزارشگران بدون مرز را از آن خود سازد.

در صورت نیاز، با ما تماس بگیرید:

شماره تماس: ۰۷۰۰۲۲۸۹۸۸

ایمیل آدرس: [email protected]  – [email protected]

آدرس: کابل، افغانستان