۲۰ عقرب ۱۳۹۵آرشيو روزانه:

کمیته گزینش کمیشنران کمیسیون‌های انتخابات و سمع شکایات را معرفی کرد

8صبح، کابل: کمیته گزینش، در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد که افراد انتخاب‌شده از سوی این کمیته را به‌عنوان کمیشنران و کمیسیون‌های انتخابات و شکایات انتخاباتی، به رییس‌جمهور و رییس اجرایی معرفی کرده است. جاوید رشیدی، رییس کمیته گزینش گفت:...