عکس‌های ارسالی حامی صالحی، از خواننده‌های روزنامه هشت صبح

عکاس: حامی صالحی