افتتاح شهرک رهایشی امارات چرا به تأخیر افتاد؟

شهرک رهایشی شیخ خلیفه بن زاید آل نهیان (امارات) یکی از بزرگترین کمک‌های مالی بلاعوض کشور امارت متحده‌ی عربی برای افغانستان است. این شهرک در سال ۱۳۹۲ توسط رییس جمهور وقت و رییس صندوق توسعوی ابوظبی مربوط کشور امارات تهداب‌گذاری شد.

هزینه‌‌ی این شهرک حدود ۱۵۰ میلیون دالر است که از سوی صندوق توسعه‌ای ابوظبی کشور امارات به افغانستان کمک شده است و هدف آن اعمار مسکن برای شهروندان بی‌بضاعت افغانستان است.

چگونه‌گی توزیع و فروش این آپارتمان‌ها در سال ۱۳۹۲ از سوی حکومت قبل به شکل سهمیه برای ادارات دولتی مشخص شد تا برای کارمندان پایین‌رتبه و کم‌درآمد به شکل اقساط بیست‌ساله به فروش برسد. از آن‌جایی که این پروژه کمک بلاعوض بود و باید رایگان توزیع می‌شد، چرایی تصمیم فروش آن از سوی حکومت قبلی، گسترش روند مسکن‌سازی در کشور گفته شده است، تا با استفاده از پولی که مردم در اقساط ۲۰ ساله می‌پردازند، فرصت اعمار آپارتمان‌ها و شهرک‌های دیگر برای سایر مردم مساعد شود. اگر تنها آپارتمان‌های این شهرک که به شکل رایگان توزیع می‌شد، ظرفیت اسکان‌دهی برای تمام نیازمندان مسکن در افغانستان یا حد اقل کابل را نداشت.

نیلوفر لنگر، سخنگوی وزارت شهرسازی و مسکن

قرار بود شهرک رهایشی امارت در حدود دو سال تکمیل و به بهره‌برداری سپرده شود، اما دلایل مختلفی سبب شد تا تکمیل این پروژه به تأخیر بیفتد. در نهایت میراث این شهرک برای رهبری فعلی دولت و وزارت شهرسازی و مسکن، یک پروژه‌ی نیم‌کاره با انبوهی از مشکلات تخنیکی، فنی و حقوقی بود.

از جمله موضوعاتی که تا روند تکمیل این پروژه را به چالش مواجه کرد، به وجود آمدن بخشی از مشکلات حقوقی میان شرکت تروجان، قراردادی اصلی این پروژه با قراردادکننده‌گان فرعی‌شان بود. رهبری فعلی وزارت شهرسازی و مسکن در دیدار‌های متواتر در کابل و دوبی موفق شد تا این چالش‌ها را حل و فصل کند.

در بحث تخنیکی و فنی نیز، این پروژه با نبود سیستم برق متناسب با نیازمندی شهرک، نبود سیستم آبرسانی و میترهای آب مشخص، نبود سیستم تصفیه خانه فضلاب معیاری، اعمار نشدن جاده‌ها و پیاده‌رو‌های اسفالت شده، تنویر آن و همچنان سرسبزی، مواجه بود که در صورت تسلیم‌دهی در آن زمان، این خود زمینه‌ساز بسا مشکلات برای مستهلکین می‌شد.

از آنجایی که در زمان فروش این آپارتمان‌ها، واحد پول در نظر گرفته شده، دالر امریکایی بوده است، و طبق شرط‌نامه‌ای که مستهلکین نیز در آن موافقت کرده بودند، قسط هر سال مطابق نرخ دالر همان سال پرداخت می‌شد. در سال های اخیر با بلند رفتن نرخ دالر، چالش دیگری برای مستهلکین به وجود آمده بود.

همچنان برخی از مشکلات در قسمت فروش و توزیع این آپارتمان‌ها موجود بود که شامل جعل تعرفه‌های بانکی و برخی معاملات غیرقانونی می‌شد.

رهبری فعلی وزارت شهرسازی و مسکن با توجه به این چالش‌ها، این پروژه را به شکل نیم‌کاره از حکومت قبلی به میراث گرفت و تلاش کرد تا تمام این چالش‌ها را حل کرده و سپس این شهرک را به مستهلکین آن تسلیم دهد.

در بخش تخنیکی و فنی رهبری وزارت شهرسازی و مسکن با تلا‌ش‌های پیهم، مساعدت‌کننده‌گان این پروژه را متقاعد کرد تا مقداری پول دیگر جهت ایجاد یک سب‌استیشن ۲۰ میگاوات برق مختص به این شهرک، پرداخت کنند، این پیشنهاد در نهایت منظور شد و اکنون کار اعمار سب‌استیشن به سرعت جریان دارد. همچنان جاده‌های این شهرک به صورت عموم اسفالت، سرامیک‌کاری و نورپردازی شده، سیستم فاضلاب معیاری برای شهرک آماده شد.

وزارت شهرسازی و مسکن مسئولیت حفظ و مراقبت شهرک را به تصدی خانه‌سازی واگذار کرده است تا به صورت منظم از عموم آپارتمان‌ها و محوطه‌ی شهرک حفظ و مراقبت شود. همچنان در قسمت سرسبزی این شهرک، ۵۰۰۰ اصله نهال در نظر گرفته شده  است که ۱۰۰۰ اصله نهال در سال جاری و بقیه در سال‌های بعدی غرس می‌شود.

در بخش مشکلات قانونی در معاملات، وزارت شهرسازی و مسکن وضعیت را بررسی کرده و در گزارشی مفصل به ریاست جمهوری در این مورد اطلاع داد، در نتیجه در هماهنگی با بانک مرکزی افغانستان این چالش را برطرف شد.

از این که با توجه به وضعیت اقتصادی کشور، هر سال ممکن است نرخ دالر بلندتر شود، وزارت شهرسازی و مسکن در قسمت حل مشکل پرداخت اقساط، این پروسه را تعدیل کرد و نرخ اقساط را ثابت و مشخص کرد، تا مستهلکین تا آخرین قسط‌شان نرخ دالر را به ۶۷ افغانی معاوضه کنند.

اکنون شهرک رهایشی امارات، با امکانات، برق، آب، تصفیه‌خانه‌ی معیاری، جاده‌های اسفالت و تنویر شده، مجهز است و روند تسلیم‌دهی آن به مستهلکین آغاز شده است.

دکمه بازگشت به بالا