آنچه باید از «خشونت علیه زنان» بدانید

تقریباً در تمام جهان، زنان به گونه‌های مختلف مورد خشونت و سوء استفاده قرار می‌گیرند؛ از خشونت فزیکی و آزار و اذیت زبانی گرفته تا سوء استفاده‌ی مالی و آزار جنسی/بهره‌کشی جنسی و قاچاق. تا اکنون، خشونت‌ها علیه زنان تابع هر شکلی که بوده، زنان را برای مدتی طولانی گرفتار عواقب منفی احساسی یا فزیکی کرده است.
در مطلبی که پیش روی شماست، از برخی شیوه‌های رایجِ جهانی خشونت در برابر زنان سخن می‌گوییم.

خشونت در دوره‌ی دوستی

این نوع از خشونت زمانی اتفاق می‌افتد که زن با فردی در رابطه‌ای عاطفی/احساسی و شخصی باشد و مرد در جریان این رابطه به زن آسیب بزند.
این آسیب فزیکی، جنسی، احساسی و یا کلامی است و یحتمل زمانی روی می‌دهد که زن عمیقاً عاشق پارتنرش است.
نادرست‌گویی کلامی و نارواگری احساسی می‌تواند به گونه‌ های مختلف از جمله فریاد زدن، زورگویی، زن را با تحقیر صدا کردن و توهین به زن در مقابل دوستان و خانواده دیده شود، که اغلب پس از ارتکاب خشونت، مرد تلاش می‌کند با دادنِ هدایا تخلف خود را حل کند و اکثر مردان در این زمان وعده‌ی تغییر می‌دهند.
از جمله سوء استفاده‌ های جنسی یک مورد این است که زن به انجام رفتاری جنسی خلاف میل و خواستش مجبور بشود و یا او را در زمانی که موافق نیست و تمایلی ندارد، مجبور به برقراری رابطه‌ی جنسی کنند.
از سوء استفاده ‌های فزیکی نیز می‌توان از لت و کوب، لگد زدن، اشیاء را پرتاب کردن، خفه کردن یا هر نوع رفتار تعرض آمیز دیگری اسم برد. تحت فشار و وادار کردن زن به باردار شدن که برخلاف خواستش باشد، نوعی از خشونت علیه زنان به حساب می‌آید.

خشونت علیه زنان کلان سال

خشونت علیه زنان کلان سال زمانی حادث می‌شود که کسانی که مسوول مراقبت از آنان اند، بنا کنند آگاهانه به آن‌ها به صورت های فزیکی، کلامی، احساسی و یا اقتصادی آسیب بزنند. نادیده انگاشتن زنان کلان سال و نیازهای آن‌ها تا جایی که این کار به آنان آسیب بزند و یا آن‌ها را مستعد آسیب پذیری کند نیز نوعی خشونت علیه آن‌ها قلمداد می‌شود.
آزار و اذیتِ «زنان کلان سال» و سوء استفاده از آن‌ها بسیار بیشتر از آزار و اذیت «مردان کلان سال» است.
این آزار و اذیت‌ها می‌تواند در منزل، مراکز مراقبت و نگهداری از آن‌ها و یا در مکان ‌های عمومی اتفاق افتد.

سوء استفاده‌ی احساسی و کلامی

شماری می‌اندیشند تا هنگامی که از نظر جسمی به زنان آسیبی وارد نشود، خشونتی روی نداده است. در حالیکه خشونت‌های احساسی و کلامی می‌تواند هم در کوتاه مدت و هم دراز مدت، برای زنان عارضه‌های منفی و جدی‌ای را به میزان پیامدهای منفیِ رفتارهای خشونت آمیز فزیکی، به همراه داشته باشد.
شماری از انواع دیگر خشونت‌های کلامی و احساسی از این قرار است: توهین کردن، منزوی کردن، ترساندن، تعقیب کردن، زندانی کردن، کراراً رفتارهای رشک آور انجام دادن، محروم کردن زن از دیدن دوستان و اعضای خانواده‌ اش، محروم کردن زن از کار یا تحصیل، جلوگیری از رفتن زن به پزشک، تهدید کردن و تصمیم گرفتن در مورد آنچه مربوط زن است، به جای زن.
بدین سان این‌که از زن خواسته شود تمام کارهایی/فعالیت هایی را که در طول روز انجام می‌دهد مرتب به اطلاع مرد برساند و یا در تماس «دائمی» با او باشد، و یا از زن خواسته شود رمز تلفن شخصی اش، رمز ورودی حساب های شبکه‌های اجتماعی و یا رمز ورودی ایمیلش را در اختیار مرد بگذارد، مضاعف این‌ها خشمگین و عصبی شدن مرد به‌ نحوی که زن بترسد، با سرزنش کنترول وضعیت اقتصادی زن را بدست گرفتن و بازخواست و  کیفیت و اندازه‌ی خرج کردن درآمدش، از دیگر انواع خشونت‌ های احساسی و کلامی در برابر زنان اند.

سوء استفاده‌ی اقتصادی از زنان

سوء استفاده‌ی اقتصادی وقتی صورت می‌گیرد که فرد گنه‌کار/خلاف‌کار کوشش می‌کند با کنترول امور اقتصادی زن، او را تحت کنترول درآورد. در چنین وضعیتی افراد تمامی پول و دارایی زن را کنترول کرده و اطلاعات مالی زن را دزدی می‌کنند. عموماً سوء استفاده‌ های مالی در پی خشونت فزیکی رخ می‌دهد.
سوء استفاده‌ی مالی سبب می‌گردد که زن نتواند با وجود این‌که قربانی خشونت بوده و آسیب دیده است، رابطه‌ی خود را با پارتنر بزه‌کارش قطع کند، بدین جهت که همواره زن از این مووضوع بیم دارد که به تنهایی قادر نباشد مصارف مالی خود و فرزندانش را تأمین کند.

آزار و اذیت زنان

آزار و اذیت زنان مشمول هرگونه رفتار ناخوشایند و یا بر زبان آوردن سخنی ناخوشایند در برابر زنان می‌شود.
آزار و اذیت بر اساس جنسیت از سوی هر کسی تقریباً می‌تواند بر زنان تحمیل شود؛ از سوی مدیران کاری شان، همکاران شان، صاحب خانه‌ی شان، معلمان و یا حتا از جانب دیگر دانشجویان.
در شماری از کشورها این دست از آزار و اذیت زنان غیرقانونی اند.

قاچاق زنان

قاچاق زنان گونه‌ای از برده‌گی است. در این حالت زنان تحت فشار  مجبور می‌شوند و یا با سالوس در شرایطی قرار می‌گیرند تا در محیط های خطرناک و غیرقانونی کار کنند و یا برخلاف خواست و رغبت شان با دیگران رابطه‌ی جنسی داشته باشند.
قاچاق‌بران، این زنانِ برده را مجبور می‌کنند تا مواد مخدر مصرف کنند، آن‌ها را زندانی می‌کنند، لت و کوب می‌کنند و برای شان غذا نمی‌دهند تا بتوانند روی آن‌ها کنترول داشته و بدین وسیله آن‌ها را مجبور به کارهای مورد علاقه‌ی شان کنند.
زنان و دختران بیشترین قربانیان «قاچاق جنسی» استند.
کسانِ فعال در قاچاق زنان هم‌چنین از شیوه‌های تهدید آمیز برای سوء استفاده از زنان بهره می‌گیرند.
مثلاً، زنان را تهدید می‌کنند که به خانواده‌های شان آسیب می‌زنند، زنان مهاجر غیرقانونی را به دولت معرفی می‌کنند تا از کشور اخراج شوند، هم‌چنین پاسپورت و دیگر مدارک شناسایی آن‌ها را نزد خود ضبط می‌کنند. علاوه بر بهره کشی جنسی، از این دست زنان برای انجام کارهای دهقانی، پاک‌کاری و نگه‌داری و مراقبت از کودکان و گاهاً انجام کارهای شاقه نیز استفاده می‌شود.
از دیگر موارد خشونت علیه زنان و سوء استفاده از آن‌ها می‌توان به تبعیض‌های قانونی، ازدواج اجباری، ازدواج زیر سن، ختنه‌ی دختران و بارداری آن‌ها در کودکی نام برد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن