انتقال مدیریت ترافیک به شهرداری کابل چه تغییراتی آورد؟

در ۸ عقرب سال ۱۳۹۶ وزارت داخله به هدف بهبود وضعیت ترافیک شهر کابل، مدیریت ترافیک را به شهرداری واگذار کرد. با گذشت نزدیک به پنج ماه و روی دست گرفتن برنامه‌های مشخص، انتقال مدیریت از وزارت داخله به شهرداری، تغییر ملموسی در پی نداشته است.

برداشتن کراچی‌های دست‌فروشان از جاده‌ها، یکی از موضوعات محوری در انتقال مدیریت ترافیک بود و قرار بود شهرداری کابل برای جابه‌جا کردن دست‌فروشان مکان‌های مشخصی را تعیین کند تا آنان از جاده‌ها به بازار‌های سرپوشیده منتقل شده و به کار‌شان ادامه دهند.

شهرداری کابل در گام‌های ابتدایی فقط با سنگ ماندن در کناره‌ی جاده‌ها، جایی برای کراچی‌های دست‌فروشان تعیین کرد. با گذشت چند روز و نظارت نشدن از سوی شهرداری، دست‌فروشان دوباره کراچی‌های‌شان را به وسط جاده‌ها نزدیک کرده و ازدحام ترافیکی نیز به حالت گذشته برگشته است.

مردم از برنامه‌های شهرداری که تا حال اجرایی شده، راضی نیستند و باورها بر این است که شهرداری کابل نیز برنامه‌های مفیدی برای بهبود وضعیت بد ترافیکی ندارند.

آقای احمدی که کارمند یکی از مؤسسات خصوصی است و همه‌روزه از برچی تا شهر نو راننده‌گی می‌کند، می‌گوید با انتقال مدیریت ترافیک به شهرداری، امیدواری ایجاد شده بود که وضعیت بهبود یابد، اما دیده می‌شود که برنامه‌های شهرداری هم از کارآیی چندانی برخوردار نیست.

برداشتن کراچی‌های دست‌فروشان از جاده‌ها، یکی از موضوعات محوری در انتقال مدیریت ترافیک بود و قرار بود شهرداری کابل برای جابه‌جا کردن دست‌فروشان مکان‌های مشخصی را تعیین کند تا آنان از جاده‌ها به بازار‌های سرپوشیده منتقل شده و به کار‌شان ادامه دهند.

به ‌گفته‌ی اقای احمدی هر برنامه‌ای که آغاز می‌شود، برای مدت کوتاهی همه‌چیز تنظیم می‌شود اما چون هیچ‌گونه نظارتی بر این برنامه‌ها وجود ندارد، بعد از چند روز دوباره بی‌نظمی شروع می‌شود. او افزود: «دست‌فروشی که دو روز گوشه‌ای ایستاده است، روز سوم با کراچی‌اش در وسط جاده می‌آید و آنچه را که برای فروش دارد، در همان وسط جاده به مشتریانش عرضه می‌کند و برایش هیچ اهمیتی ندارد که عابران با چه جان‌کندنی از کنارش می‌گذرند.»

آقای احمدی در مفید نبودن برنامه‌های شهرداری مردم را نیز مقصر می‌داند و می‌گوید که در به وجود آوردن ازدحام حتا کسانی مقصر اند که خود همه روزه از آن شکایت می‌کنند. به گفته‌ی او راننده آرام در موترش نشسته و به دست‌فروشان فرمایش می‌دهد که برایش چیزی بدهند. او با ابراز تأسف می‌گوید، وسط این‌همه بی‌نظمی یک مامور ترافیک وجود ندارد که دست‌فروش را از وسط جاده دور کند یا به راننده بگوید که گوشه‌ای توقف کرده، خرید کند.

عبدالرحمن که با تکسی‌اش در مسیر کوته‌سنگی- چهارراهی هنگرا مسافر می‎برد، سخت ناراحت است که چرا دوباره سربازان مانع مسافر گرفتن آنان از ایستگاه‌شان شده‌اند. او می‌گوید بالاخره نفهمیده است که ترافیک مسئول تنظیم ایستگاه آنان است، یا هر کسی که یونیفورم نظامی به تن داشت، می‌تواند برای آنان تعیین تکلیف کند.

عبدالرحمن با ناراحتی اضافه می‌کند که قوانین بالای همه یکسان تطبیق نمی‌شود و این موضوع باعث می‌شود که او هر از گاهی به عمد قانون را نادیده بگیرد. او می‌گوید: «وقتی رنجر پلیس و موترهای شیشه دودی وسط سرک ایستاد می‌کنند و یا از دست خلاف می‌روند، ترافیک‌ها به جای جریمه کردن، به آنان سلامی می‌زنند. امر و نهی و جریمه فقط برای اولاد غریب است.»

با این حال عبدالجلیل سلطانی، سخنگوی شهرداری کابل می‌گوید که شهرداری برای تنظیم مدیریت ترافیک برنامه‌های مشخص و متعددی روی دست دارد که از دو ماه قبل آغاز شده است. تغییر در ایستگاه‌های موترهای شهری و جابه‌جا کردن دست فروشان در بازارهای سرپوشیده از برنامه‌هایی است که به گفته‌ی او، در اولویت کار شهرداری قرار دارد.   

به باور سخنگوی شهرداری کابل، برنامه‌هایی که این اداره روی دست دارد، برنامه‌های بلند مدت‌ اند و به زودی نمی‌تواند جواب قابل قبول بدهند، اما در درازمدت می‌تواند خیلی مفید و تأثیر‌گذار باشد. او می‌گوید: «در سراسر شهر کابل به تعداد ۸۵ هزار دست‌فروش به‌صورت غیرقانونی جا‌به‌جا شده‌اند و شهرداری کابل هم‎زمان با جابه‌جایی دست‌فروشان، برنامه‌ی موقعیت‌یابی در نواحی مختلف برای جابه‌جایی دست‌فروشان را آغاز کرده است. در بعضی نواحی سرای‌هایی در نظر گرفته شده است تا دست‌‎فروشان خود همان ناحیه در آن‌ها جابه‌جا شده و این سرای‌ها به بازارهای سرپوشیده تبدیل شود.»

آقای سلطانی می‌گوید، سطح مشارکت و همکاری مردم نه تنها در بخش ترافیک، بلکه در بسیاری موضوعات شهری مانند تنظیف شهر، حفظ و مراقبت از تأسیسات عامه بسیار پایین است و شهرداری کابل نمی‌تواند به تنهایی شهر را به خوبی مدیریت کند. او افزود: «اگر مردم با شهرداری و ترافیک همکار باشند، قانون را رعایت کرده و در گام نخست، اجرایی شدن قانون را از خود آغاز کنند، طبیعی است که مشکلات کنونی به میزان قابل توجه کاهش می‌یابد.»

بر اساس سخنان سخنگوی شهرداری کابل، برنامه‌هایی که شهرداری در سال جاری برای ارتقای وضعیت ترافیک دارد، نصب ۲۵هزار کتاره‌ی فلزی برای جدا کردن پیاده‌روها از جاده‌های عمومی، خط‌اندازی ۳۰ هزار مترمربع جاده‌ها، خریداری و نصب ۲۵۰ سیگنال پیشرفته‌ی ترافیکی برای ۶۰ چهارراه در شهر کابل، نصب ۴ هزار لوحه ترافیکی برای آگاهی‌دهی به مردم، ساختن ۲۶۴ ایستگاه در ۸ مسیر شهر و ساختن ۱۰ پل‌هوایی در ساحات مزدحم شهر است.

به گفته‌ی عبدالجلیل سلطانی کار ۲۶۴ ایستگاه که در سال ۱۳۹۶ تعیین موقعیت و دیزاین شده است، در هشت مسیر میدان هوایی تا جاده‌ی میوند، سینما پامیر تا کارته نو، دهمزنگ تا آخر دشت‌برچی، پروان دو تا حصه‌ی سوم خیرخانه، کوته‌ی سنگی تا کمپنی، کارته‌ی مامورین تا سرک قرغه، بره‌کی تا چهارراهی شهید و سرک‌های اطراف دانشگاه کابل جریان دارد و تا دو ماه آینده تکمیل و نصب خواهد شد.

آقای سلطانی همچنان یادآور شد که ۱۰ پل‌هوایی در ساحاتی که بیشترین حوادث ترافیکی را داشته است، ساخته خواهد شد. این ساحات شامل روبه‌روی لیسه‌ی ملالی، لیسه‌ی بی‌بی مهرو، لیسه‌ی میرویس هوتک، دهن نل، بازار افشار، سرک سه کارته نو، بازار کوتل خیرخانه، مقابل شهرک آریا، بازار بگرامی و ایستگاه قوای مرکز می‌شود.

ترانسپورت دورانی در داخل شهر، نصب ۳۵ هزار لوحه‌ی آدرس‌یابی در شش ناحیه‌ی شهر، سیستم مخابره‌ و وصل‌شدن تمام نواحی شهر کابل به ترافیک، ایجاد یک مرکز معاینه تخنیکی  جهت بررسی انجن تمام وسایط به هدف کاهش وسایط دودزا و کاهش آلوده‌گی و یک کمپین آگاهی عامه به هدف آگاهی از قوانین ترافیک از برنامه‎های دیگر شهرداری است که آقای سلطانی از آن نام می‌برد.

با این حال امیدواری باشنده‌گان کشور به دلیل عملی نشدن بسیاری از وعده‌های مسئولان  برای بهبود وضع موجود بسیار اندک است. احمدی که لیست بلند بالای وعده‌های داده شده را می‌شنود با لبخندی می‌پرسد که به راستی باید منتظر تغییر بود؟

دیدگاه are closed.