کتاب‌ها با شما چه کردند؟ / سیف‌الدین سیحون، استاد دانشگاه