کتاب‌ها با شما چه کردند؟ دکتر حمیرا قادری، داستان نویس