کتاب‌ها با شما چه کردند؟ | صدیق‌الله توحیدی

«گلستان» سعدی، «هبوط در کویر» اثر علی شریعتی و «کلیدر» رمان مشهور محمود دولت‌آبادی تأثیرگذارترین کتاب‌های صدیق‌الله توحیدی اند.

Comments are closed.