کتاب‌ها با شما چه کار کردند؟

گاهی شده کتابی ترا با تمام طول و عرض و ضخامت از جا بردارد، بلندت کند و به دریا بیندازدت؟ شده کتابی ترا به سرعت نور از این سوی جهان به آن‌سو پرتاب کند؟ شده کتابی تمام باورها و اعتقادات ترا یک‌باره دگرگون کند؟

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن