کتاب‌ها با شما چه کردند؟ / داکتر سیدعسکر موسوی، پژوهشگر