آیا در نشست قطر در دیدگاه طالبان نسبت به رسانه‌ها تفاوتی دیده شد؟

رسانه‌ها و آزادی بیان یکی از دست‌آوردهای هفده سال پسین به شمار می‌رود. اما گروه طالبان چند هفته پیش رسانه‌ها در خصوص تبلیغات ضد طالبانی‌شان مورد تهدید قرار داد. با این حال، آیا طالبان در نشست قطر موضع‌شان را در قبال را رسانه‌ها تغییر دادند و یا تهدیدشان را پس گرفتند؟

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن