بازدیدکننده‌گان یک نمایشگاه در بدخشان بر ترویج و تقویت این سنت تأکید می‌ورزند

۸صبح، بدخشان: بازدیدکننده‌گان یک نمایشگاه در بدخشان، ترویج و تقویت نمایشگاه‌ها را در رشد اقتصادی و تشویق سرمایه‌گذاران ارزنده می‌دانند.

دانشجویان دانشکده اقتصاد یک دانشگاه خصوصی در بدخشان، امروز شنبه، ۲۵ جدی نمایشگاه کارآفرینی را زیر نام «نمایش دانشجویی» برگزار کردند.

عبدالفرید یکی از برگزارکننده‌گان، هدف این نمایشگاه را کارآفرینی و بازاریابی دانسته می‌گوید، در این نمایشگاه، تولیدات محلی، صنایع دستی، غذا‌های بومی و غذا‌های خارجی به نمایش گذاشته شده است.

او گفته است، این نمایشگاه از طرف پسران و بانوان برگزار شده و غذاهایی به نمایش گذاشته شده که توسط دانشجویان آماده شده است.

خاطره یک تن از بازدیدکننده‌گان برگزاری این برنامه‌ را برای دادن انگیزه روحی و روانی به جوانان در بدخشان مهم می‌داند و تأکید می‌کند که تداوم چنین برنامه‌ها زمینه را برای رشد اقتصادی، تقویت صنایع دستی و فروش غذاهای محلی فراهم می‌کند.

گفتنی است که پس از روی کارآمدن حکومت سرپرست طالبان در افغانستان این نخستین نمایشگاهی است که زنان و مردان به‌گونه مختلط در آن حضور می‌یابند.

دکمه بازگشت به بالا