خشونت‌ها بر خبرنگاران نسبت به سال گذشته ۱۸درصدافزایش یافته است

مجیب خلوتگر رییس اجرایی نی می‌‌گویدامسال ۲۰ خبرنگار و کارمند رسانه‌ای در کشور کشته و ۲۰ تن دیگر زخمی‌ شده‌اند

Comments are closed.