جای خالی بس‌های شهری در پایتخت؛ معتادان ایستگاه‌ها را خانه ساخته‌اند

عبدالاحمد حسینی

ایستگاه‌هایی که برای ایجاد نظم و فراهم شدن سهولت به مردم ایجاد شده است، امروز به لانه‌‌ی امن معتادان تبدیل شده است. برخی از معتادان از این ایستگاه‌ها به عنوان محل زیست‌شان استفاده می‌کنند و استفاده از آن را برای عموم مردم دشوار ساخته‌اند. شهرداری کابل حدودیک سال پیش ۲۶۴ ایستگاه بس شهری را در نقاط مختلف شهر کابل ایجاد کرد تا از آن‌ها به عنوان ایستگاه‌های بس استفاده شود. اکنون که یک سال از ایجاد آن می‌گذرد، از بس شهر خبری نیست. ریاست تصدی ملی‌بس می‌گوید که کشور هندوستان به وعده‌ای که در مورد ترمیم ملی‌بس‌ها داده بود، عمل نکرده و این سبب شده تا بس‌های شهری فعال نشوند. این ریاست می‌گوید که به تازه‌گی این کشور دوباره تعهد سپرده تا ریاست تصدی ملی‌بس را در قسمت فراهم کردن پرزه‌جات کمک کند. مسوولان ریاست تصدی ملی‌بس ابراز امیدواری می‌کنند که تا سه سال آینده، به شمول بس‌های جدید، ۳۵۰ بس دیگر ترمیم و وارد بازار شوند.

شهرداری کابل نزدیک به یک سال است که ۲۶۴ ایستگاه بس شهری را در نقاط مختلف شهر کابل ایجاد کرده است. این ایستگاه‌ها به صورت استندرد و معیاری شامل سایه‌بان، زباله‌دان، دو دراز‌چوکی سه‌نفری، کانتین، ایستگاه بایسکل و سیستم تنویر به شکل سولری ساخته شده و در قسمت ساخت آن از نکل و آهن کار گرفته شده است. شهرداری کابل می‌گوید که برای ساخت این ایستگاه‌ها ۱۲۰ میلیون افغانی هزینه شده است.

گمان می‌رفت با ساخت این ایستگاه‌ها و فعال شدن بس‌ها، بخش زیادی از مشکلات مردم حل شود، اما اکنون که نزدیک به یک سال از ایجاد آن‌ها می‌گذرد، هنوز مورد استفاده قرار نگرفته و پناه‌گاه معتادان شده‌اند. اکثر ایستگاه‌هایی که در آن معتادان زنده‌گی کرده‌اند، یا تخریب و یا هم سوختانده شده‌اند. اکنون شهرداری کابل ضمن تأیید این موارد می‌گوید که وزارت ترانسپورت می‌بایست پیش از تکمیل شدن این پروژه، آن را تحویل می‌گرفت و از آن مراقبت می‌کرد. سمیرا رسا، سخنگوی شهرداری کابل، به روزنامه ۸صبح می‌گوید که این اداره تنها مسوولیت احداث و تطبیق پروژه را برعهده داشته است و حفاظت و مراقبت آن مربوط وزارت ترانسپورت می‌شود. خانم رسا بیان داشت که چندین بار طی مکتوب از وزارت ترانسپورت خواسته شده که مسوولیت حفظ و مراقبت این ایستگاه‌ها را برعهده بگیرد، اما این وزارت به این خواست‌ها وقع نگذاشته و نیز کدام دلیل مشخصی برای این کارشان ارایه نکرده‌ است.

از جانب دیگر سخنگوی شهرداری کابل از پیش‌کشیک طرح بدیل خبر داد. سمیرا رسا توضیح داد که در این طرح بدیل از ایستگاه‌ها به عنوان فروشگاه مواد غذایی استفاده می‌شود. او گفت: «از این ایستگاه به عنوان مکان‌های فروش تا زمانی که وزارت ترانسپورت بس‌ها را فعال می‌کند، استفاده کنیم. این فقط در حد پیشنهاد است و اگر قبول شود، حتماً اقدام می‌کنیم.»

در همین حال وزارت ترانسپورت می‌گوید که تاکنون مسوولیت ایستگاه‌های بس شهری به صورت رسمی به این وزارت سپرده نشده است. محمد‌یونس امیری، رییس تصدی ملی‌بس می‌گوید که وزارت ترانسپورت همواره نیازمندی زیربنایی خود را به شهرداری کابل داده و ایجاد آن از مکلفیت‌هایاین اداره است. او به روزنامه ۸صبح می‌گوید که مسوولیت حفظ و مراقبت ایستگاه‌های بس شهری برعهده شهرداری کابل است و این اداره تاکنون به صورت رسمی مسوولیت آن را به وزارت ترانسپورت نسپرده است. وی تصریح می‌کند، در صورتی که مسوولیت آن به وزارت ترانسپورت واگذار شود و این وزارت رسماً عهده‌دار آن گردد، در آن صورت موظف است که از ایستگاه‌های بس‌ها مراقبت کند. او گفت: «ما بارها از آن‌ها موقعیت‌های این ایستگاه‌ها را تقاضا کردیم. ما هم می‌بینیم، شهروندان هم می‌بینند که این روزبه‌روز به جایاین که استفاده درست شود، به طرف تخریب می‌رود. در همین رابطه با شاروالی کابل در تماس هستیم که اینیک سرمایه ملی است و این رسماً باید انتقال شود. تا فعلاً مربوط شاروالی کابل است. وقتی که رسماً به وزارت ترانسپورت انتقال شد، در حفظ و مراقبت آن اقدام خواهیم کرد.»

در عین حال آقای امیری در مورد ملی‌بس‌ها می‌گوید که پیش از این هندوستان تعهد سپرده بود که پس از ترمیم ۳۵۰ عراده بس، یک هزار ملی‌بس را در اختیار این وزارت قرار می‌دهد. هم‌چنان به گفته وی هند وعده داده بوده که وسایل و تجهیزات این بس‌ها را نیز اکمال می‌کند. اکنون که چند سال از این وعده‌ها گذشته، هند نتوانسته است پرزه‌جات را در اختیار ریاست تصدی ملی‌بس قرار دهد. او افزود که این نابسامانی‌ها را با سفارت هند در میان گذاشته، اما سفارت گفته است که شرکت طرف قرارداد آن‌ها نتوانسته این پرزه‌جات را فراهم کند، از این رو قرارداد با یک شرکت جدید بسته شده و به زودی روند انتقال تجهیزات را آغاز می‌کنند.

وی گفت که هند این بار وعده سپرده که در کنار اکمال پرزه‌جات بس‌های کهنه، ملی‌بس‌های جدید را در سه فاز به کشور کمک کند. او گفت که در فاز اول در شش ماه، در فاز دوم در هجده ماه و در فاز سوم در سه سال این بس‌ها به افغانستان داده و وارد بازار خواهد شد.

گفتنی است که ریاست تصدی ملی‌بس در حال حاضر ۱۰۲ عراده بس فعال در سطح شهر کابل دارد که عملاً در حمل‌ونقل شهروندان فعال‌ا‌ند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن