پولیس ایالات متحده امریکا نعیم اسماعیل کلاه‌بردار مشهور افغانی‌الاصل را بازداشت کرد

۸صبح، کابل: براساس اعلامیه وزارت عدلیه امریکا، نعیم اسماعیل که در یک روند کلاه‌برداری در سال ۲۰۰۸ میلادی حدود نزدیک به ۱۰ میلیون دالر بانک ملی افغان در نیویارک را به سرقت برده است، توسط پولیس ایالات متحده امریکا بازداشت شده است.

براساس معلوماتی که به روزنامه ۸صبح رسیده است، نعیم اسماعیل در همکاری با رییس و معاون قبلی شعبه بانک ملی افغان در نیویارک پول‌های بانک ملی افغان را به‌نام سرمایه‌گذاری در احداث واحدهای مسکونی در شهر لاس آنجلس با خودش برده و از مدت ۱۰ سال تا اکنون در بیرون از امریکا زنده‌گی می‌کرده است.

حکمت فوشنجی، رییس جدید شعبه بانک ملی افغان که از سال ۲۰۱۶ میلادی در شهر نیویارک روی این پرونده کار می‌کند به روزنامه ۸صبح گفت: «بر اساس هدایت صریح رییس جمهور غنی در اوایل سال ۲۰۱۶ میلادی قضیه مذکور جهت پی‌گیری به نهاد‌های حقوقی امریکا و اداره سرمفتیش ویژه برای بازسازی افغانستان یعنی سیگار سپرده شده بود. از سال ۲۰۱۶ الی اکنون شعبه بانک ملی افغان در نیویارک با اداره  سیگار روی هزاران صفحه اسناد مربوط به قضیه یاد شده کار نموده که براساس آن آقای نعیم اسماعیل ردیابی و بازداشت شده است.»

بانک ملی افغان

فوشنجی هم‌چنان افزود که در یک روند تحقیقی در سال ۲۰۱۸ جایداد‌های نعیم اسماعیل در شهر لاس آنجلس که به ارزش ۲.۶ میلیون دالر است، توسط وی شناسایی شده و در یک روند حقوقی  ضبط و اسناد آن تحت نام بانک ملی افغان تغییر یافته است.

او گفت که بعد از دست‌گیری امید می‌رود تا مبلغ متباقی پول یادشده نیز از نزد نعیم اسماعیل بازگشتانده شده و موصوف توسط ارگان‌های قضای ایالات متحده امریکا به کیفر اعمال خود برسد.

نعیم اسماعیل پول ده‌ها نفر امریکایی دیگر را نیز بنام قرضه و سرمایه‌گذاری نزد خود دارد. قرار است اولین جلسه محکمه از جانب لوی‌سارنوالی شهر نیویارک در چند هفته آینده برگزار شود. شعبه بانک ملی افغان توسط عبدالمجید خان زابلی در سال ۱۹۴۳ میلادی با خریداری جایدادی در شهر نیویارک تاسیس شد. به گفته‌ی فوشنجی جایداد مربوط به بانک ملی افغان در مرکز شهر نیویارک حدود ۸۰ میلیون دالر ارزش دارد.

دکمه بازگشت به بالا