سازمان ملل: شمار نیازمندان در جهان ممکن است به ۲۷۴ میلیون تن افزایش یابد

سازمان ملل متحد هشدار داده است که شمار نیازمندان به کمک‌های بشردوستانه در سراسر جهان، به‌ دلیل جنگ اوکراین می‌تواند به ۲۷۴ میلیون تن افزایش یابد.

بربنیاد معلومات دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد (OCHA)، در سال ۲۰۲۰ از هر ۴۵ نفر، یک نفر و در سال ۲۰۲۱ نیز ۲۳۵ میلیون نفر یعنی از هر ۳۳ نفر یک نفر به حفاظت و کمک بشردوستانه نیاز داشته‌اند.

در گزارش آمده است که انتظار می‌رود این تعداد به‌ دلیل جنگ اوکراین به ۲۷۴ میلیون نفر افزایش یابد؛ یعنی از هر ۲۸ نفر در جهان یک نفر نیازمند خواهد بود.

اوچا تصریح کرده است که برنامه این است تا توسط سازمان ملل متحد و نهادهای مرتبط برای تقریبا ۱۸۳ میلیون نفر در ۶۴ کشور کمک بشردوستانه ارایه شود، اما برای این کمک‌ها به ۴۱ میلیارد دالر نیاز است.

این در حالی است که سال گذشته برای ۱۶۰ میلیون نفر کمک بشردوستانه ارایه شد و هزینه آن به ۳۵ میلیارد دالر رسیده بود.

دکمه بازگشت به بالا