درخواست ۵۸۹ میلیون دالری سازمان بین‌المللی مهاجرت برای حمایت از مهاجران افغانستان

۸صبح، کابل: سازمان بین‌المللی مهاجرت اعلام کرده است که برای رسیده‌گی به مهاجران افغانستان در داخل و کشورهای همسایه، به حمایت مالی نزدیک به ۶۰۰ میلیون دالر نیاز دارد.

این سازمان روز چهارشنبه، ۲۰ دلو، گفته است که برای پاسخ‌گویی به نیازهای فوری بشردوستانه به ۳.۶ میلیون نفر آسیب‌دیده از بحران در داخل و شش کشور همسایه افغانستان، نیاز به منابع مالی بیشتر دارد.

این سازمان خاطرنشان کرده است که این پول برای پاسخ‌گویی به بحران‌های مهاجرت و جابه‌جایی و تقویت رویکردهای یک‌پارچه برای مدیریت مهاجرت، حکومتداری، توسعه پایدار و هم‌چنان حضور عملیاتی کارکنان این سازمان در افغانستان نیاز است.

اوگوچی دانیلز، معاون مدیر کل عملیات سازمان بین‌المللی مهاجرت گفته است: «بحران جاری در افغانستان نیازهای بشردوستانه را تشدید می‌کند و خطرات مهاجرت را در داخل و بیرون از طریق مرزها به کشورهای منطقه افزایش می‌دهد.»

این سازمان افزوده است که پس از تحولات اخیر سیاسی در افغانستان، بیش از نصف جمعیت افغانستان ۳۰ درصد بیشتر از گذشته نیازمند هستند.

با این حال، سازمان بین‌المللی مهاجرت هشدار داده است که افغانستان با خطر واقعی سقوط سیستماتیک و فاجعه انسانی روبه‌رو است و تقریباً همه مردم افغانستان در زیر خط فقر هستند.

براساس معلومات این سازمان، با توجه به وخامت بیشتر وضعیت اجتماعی، اقتصادی و امنیتی در افغانستان، آواره‌گی داخلی و خارجی، به ویژه به ایران و پاکستان در ماه‌های آینده ادامه خواهد یافت.

پیشتر گزارشی از سوی نیویارک تایمز به نقل از محققان امور مهاجرت افغانستان نشر شد که بر اساس آن، روزانه سه تا چهار هزار نفر از راه قاچاق به ایران و پاکستان می‌روند.

دکمه بازگشت به بالا