یونسکو: ممنوع شدن آموزش مختلط و تدریس مردان برای زنان، روی آموزش زنان تأثیر منفی می‌گذارد

۸صبح، کابل: سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد (یونسکو) اعلام کرده است که سیستم آموزشی افغانستان با خطر جدی مواجه است و با افزایش بی‌جا شده‌گان داخلی و محرومیت کودکان از آموزش، خطر «فاجعه نسلی» نیز افزایش یافته است و بر انکشاف پایدار کشور در سال‌های آینده تأثیر منفی خواهد گذاشت.

این نهاد هم‌چنان گفته است که اگر ممنوعیت آموزش مختلط و آموزش زنان توسط مردان اعمال شود، تأثیرات منفی روی مشارکت زنان در تحصیلات عالی می‌گذارد. طالبان اعلام کرده‌اند که به آموزش مختلط نقطه پایان می‌گذارد.

 یونسکو در گزارشی زیر نام «حق تحصیل: در افغانستان چه چیزی در خطر است؟» که امروز دوشنبه، بیست‌ودوم سنبله نشر شد، گفته است که  دستاوردهای مهم در زمینه آموزش در افغانستان در خطر جدی قرار دارد.

این نهاد افزوده است که فقدان معلمان زن، محدودیت‌های شدید در پرداخت حقوق معلمان و قطع کمک‌های بین‌المللی، می‌تواند پیامدهای فوری و جدی برای تداوم آموزش در افغانستان داشته باشد.

با این وصف یونسکو خاطرنشان کرده است که در صورت بروز بحران انسانی ، دانش‌آموزان به ویژه دختران نباید از حق تحصیل محرم شوند.

این نهاد هم‌چنان هشدار داده است که ممنوعیت آموزش مختلط، منع آموزش زنان توسط مردان، تأثیرات شدید بالای مشارکت زنان در سیستم تحصیلی و آموزشی دختران به طور گسترده وارد می‌کند و بر زنده‌گی، کار و شهروندی آنان تأثیر منفی می‌گذارد.

از سویی هم،  آدری آزوالی، رییس عمومی سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد (یونسکو) گفته است: «آنچه در افغانستان در خطر است، در بخش تعلیم و تربیه، ضرورت مطلق تأمین دستاوردهای تحصیلی به ویژه برای دختران و زنان است.»

یونسکو گفته است که جنگ و ویروس کرونا فشار زیادی را بر توسعه آموزش در افغانستان وارد کرده است طوری که میلیون‌ها دانش‌آموز از رخصتی مکاتب و سایر نهادهای تحصیلی آسیب‌ دیده‌اند.

با این حال، یونسکو بر آموزش عادلانه همه دانش‌آموزان، حصول اطمینان از محیط مصوون آموزش، حمایت از معلمان با پرداخت حقوق به موقع به آنان و نیز مشارکت زنان در سیستم آموزشی تأکید کرده است.

سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد (یونسکو) افزوده است که  افغانستان از جمله فقیرترین کشورهای جهان است و به لحاظ توسعه انسانی در پایین‌ترین سطح قرار دارد.

در همین حال، به گزارش این سازمان، بیش از نیمی از کودکان واجد شرایط شمول در مکتب‌ها، ثبت نام نشده‌اند و ۹۳ درصد از کودکان در مکتب مهارت خواندن را ندارند.

دکمه بازگشت به بالا