بی‌کاری یک جوان کابلی را وادار به فروش گرده اش کرده است