کاهش دو درصدی دانشجویان دانشگاه‌های دولتی

۸صبح، کابل: آمارهای اداره ملی احصائیه و معلومات نشان می‌دهد که در ربع سوم سال مالی ۱۳۹۸ خورشیدی، دو درصد از شمار دانشجویان نهادهای تحصیلی دولتی کشور کاهش یافته است.

 بر اساس گزارش «شاخص‌های ربع‌وار احصائیه‌ای ربع سوم سال مالی ۱۳۹۸» که از سوی اداره ملی احصائیه و معلومات نشر شد، شمار دانشجویان‌ دانشگاه‌ها و نهادی تحصیلی دولتی در ربع سوم سال مالی ۱۳۹۷ خورشید به ۱۵۱ هزار و ۱۵۵ نفر می‌رسیده است.

این رقم در ربع سوم سال مالی ۱۳۹۸ خورشیدی، به ۱۴۸ هزار و ۱۸۴ نفر کاهش یافته است. اداره ملی احصائیه و معلومات این کاهش را دو درصد برآورد کرده است.

گزارش «شاخص‌های ربع‌وار احصائیه‌ای ربع سوم سال مالی ۱۳۹۸» نشان می‌دهد که در نهادهای تحصیلی خصوصی، در ربع سوم ۱۳۹۸ خورشیدی، ۱۴۹هزار و ۹۹۱ نفر مصروف فراگیری آموزش‌های عالی بوده‌اند.

این رقم در زمان مشابه در سال ۱۳۹۷ خورشیدی به ۱۳۹ هزار و ۹۷۹ دانشجو می‌رسید که افزایش ۳۹ درصدی دانشجویان شامل در این نهادها را نشان می‌دهد.

قابل یادآوری است که گزارش «شاخص‌های ربع‌وار احصائیه‌ای ربع سوم سال مالی ۱۳۹۸» که هر سه ماه بعد نشر می‌شود، شامل شمار کارکنان خدمات ملکی، تحصیلات عالی، تسهیلات صحی، زراعت، صنایع، جرایم و حوادث، معدن، ساختمان، برق، عواید و مصارف تصدی‌ها و شرکت‌ها، پروژه‌های توسعه، مخابرات، تجارت خارجی و شاخص می‌شود.

اداره ملی احصائیه و معلومات ارقام این شاخص را از ادارات دولتی و غیردولتی تهیه و آن را با ارقام زمان مشابه با سال مالی ۱۳۹۷ خورشیدی مقایسه کرده است.

دکمه بازگشت به بالا