دو پست کلیدی در کمیسیون مستقل انتخابات برخلاف قانون ایجاد شده است

آرش

اسنادی که در اختیار روزنامه ۸صبح قرار گرفته نشان می‌دهد که رهبری کمیسیون مستقل انتخابات بر خلاف قانون و تشکیل این کمیسیون، ریاست تفتیش داخلی و ریاست تدارکات ملی را در این نهاد ایجاد کرده است.

همان‌طوری که در چارت تشکیلاتی کمیسیون مستقل انتخابات دیده می‌شود، ریاست تفتیش داخلی در ساختار این نهاد موجود نیست و صرف آمریت تفتیش داخلی برای کمیسیون انتخابات در نظر گرفته شده است. با این حال اسنادی که در اختیار روزنامه ۸صبح قرار گرفته نشان می‌دهد که از نشانی ریاست کمیسیون مستقل انتخابات و با امضای حوا علم نورستانی، رییس کمیسیون انتخابات، شخصی به اسم ثناالله زازی، به عنوان رییس تفتیش داخلی این کمیسیون به ریاست جمهوری معرفی شده و رییس جمهور غنی نیز به تاریخ ۱۳۹۸-۳-۲۰ و با حکم شماره ۷۲۸ تقرری وی را منظور کرده است.

ثناالله زازی، بدون سپری کردن امتحان رقابتی به این پست راه یافته و در حال حاضر کارمند برحال کمیسیون انتخابات است. او با معاش ۱۵۰هزار افغانی در ماه در این نهاد استخدام شده است.

ثناالله زازی، در حالی با پیش‌نهاد رییس کمیسیون انتخابات به این پست راه یافته که او پیش از این برای احراز پست ریاست منابع بشری کمیسیون مستقل انتخابات به رقابت پرداخته بود، اما در امتحانی که از سوی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به خاطر گزینش رییس منابع بشری کمیسیون مستقل انتخابات برگزار شده بود، نام وی حتا در شمار پنج بهترین افراد شارت لیست شده برای این پست قرار نگرفته بود.

نام آقای زازی در این لیست در قطار هشتم است. با این حال یک منبع در کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که آمریت دفتر رییس کمیسیون مستقل انتخابات متن پیشنهادی رییس تفتیش کمیسیون را که به ریاست جمهوری پیش‌نهاد کرده، خلاف واقعیت گزارش داده و آن را «تزویر» کرده است.

در متن پیش‌نهادی که به خاطر تقرر آقای زازی به ریاست جمهوری رفته نیز گفته شده که او در امتحان تحریری کمیسیون مستقل اصلاحات اداری موفق گردیده است. اما همان‌طور که یاد شد نام او در قطار هشتم است. به این ترتیب ریاست کمیسیون مستقل انتخابات رییس جمهور را نیز با چنین پیش‌نهادی اغفال کرده است.

از سویی هم برخی از منابع از کمیسیون مستقل انتخابات به ۸صبح می‌گویند، با آنکه آمر تفتیش داخلی کمیسیون انتخابات از طریق روند رقابت آزاد به این پست راه یافته و هنوز دو ماه از گزینش و کار وی در این پست نمی‌گذرد اما رهبری کمیسیون انتخابات او را به طور خدمتی در «ریاست خدمات» توظیف کرده است.

حوا علم نورستانی رییس کمیسیون انتخابات به تاریخ ۱۳۹۸-۷-۳ به ریاست عمومی دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات هدایت داده که آقای جمیل جهانی، آمر تفتیش داخلی را به طور خدمتی به ریاست خدمات این کمیسیون توظیف کند.

این درحالی‌ست که ماده هفتم مقرره امور ذاتی کارکنان خدمات ملکی، خدمتی فرستادن یک کارکن خدمات ملکی  را مشروط بر داشتن تخصص‌‎کاری، بست معادل و لایحه وظایف مشابه تجویز نموده است که چنین نشده است.  و همچنان اجراات خدمتی ، تبدیل و سایر موارد مرتبط به مامورین خدمات ملکی از مجرای ریاست منابع بشری یک اداره صورت می‌گیرد اما طوریکه دیده می‌شود این اقدام از جانب ریاست دفتر مقام کمیسیون انتخابات صورت گرفته است.

متن پیش‌نهاد رییس کمیسیون انتخابات در این‌جا ضمیمه شده است:

با آنکه خواستیم دیدگاه کمیسیون مستقل انتخابات را در مورد این گزینش‌ غیرقانونی داشته باشیم اما هیچ‌یک از مسوولان کمیسیون مستقل انتخابات حاضر نشدند که در این باره توضیح بدهند. حبیب‌الرحمان ننگ، رییس دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات گفت که این گزینش از طریق آمریت دفتر خود رییس کمیسیون انتخابات طی مراحل شده‌ و آن‌ها موظف اند که در این مورد پاسخ دهند.

وقتی با حوا علم نورستانی، رییس کمیسیون مستقل انتخابات این موضوع را در میان گذاشتیم او از پاسخ دادن خودداری کرد. سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات نیز حاضر نشد که در این مورد تبصره کند.

روزنامه ۸صبح به خاطر وضاحت موضوع با ثناالله زازی، رییس بر حال تفتیش داخلی کمیسیون انتخابات نیز تماس گرفت اما او نیز حاضر نشد که به پرسش‌های ما پاسخ دهد. آقای زازی گفت که اجازه گفتگو را ندارد و موضوع را باید با رهبری کمیسیون در میان بگذارید.

او اما تصریح کرد که ریاست تفتیش در تشکیل سال ۹۸ افزود شده ولی این موضوع تا کنون در وبسایت کمیسیون انتخابات یادآوری نشده است و این تشکیل نیز تا کنون منظور نشده است.

این درحالی‌ست که مطابق شیوه استخدام کارکنان در کمیسیون انتخابات، کمیسیون مستقل انتخابات متعهد شده تا با استفاده از شیوه رقابت آزاد افراد شایسته را برای بست‌های خالی این نهاد به منظور پیشبرد به موقع امور اداری به کار بگمارند.

پس از تعدیل قانون انتخابات و برای حفظ شفافیت در روند استخدام کارکنان دایمی کمیسیون انتخابات، هر دو کمیسیون (کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی و کمیسیون مستقل انتخابات) موظف شدند که از آغاز تا ختم پروسه امتحان با حضور نماینده نظارتی خویش، پروسه را نظارت ‌کنند.

عبدالفرید احمد، سخنگوی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، گفت که پس از تعدیل قانون انتخابات، کمیسیون انتخابات بست‌های خالی شان را شناسایی و با این نهاد در میان می‌گذارد و کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی، بست‌های خالی را اعلان، افراد واجد شرایط را شارت لیست و در قسمت برگزاری امتحان تحریری با استفاده از سیستم کمپیوتر با این نهاد همکاری می‌کند.

او گفت که روند استخدام افراد برای ۲۱ بست کمیسیون مستقل انتخابات که واحدهای اولی و دومی بوده‌اند، نهایی شده است. وی افزود که سایر موارد چون مصاحبه با کاندیدان، اخذ حکم از سوی رییس جمهور، به خود کمیسیون مستقل انتخابات بر می‌گردد. سخنگوی کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی تصریح کرد که مالکیت روند استخدام از آن کمیسیون انتخابات است.

با این حال او گفت در صورتی که در حق یک کارمند خدمات ملکی حق‌تلفی شده باشد، فرد یادشده می‌تواند که در بورد شکایات این کمیسیون شکایت درج کند و پس از بررسی لایحه وظایف مطابق قانون تصمیم اتخاذ خواهد شد.

تقرر خلاف قانون رییس تدارکات

این تنها گزینش خلاف قانون در کمیسیون انتخابات نیست. همان‌طوری که در چارت تشکیلاتی کمیسیون مستقل انتخابات آمده در ساختار این نهاد تنها آمریت تدارکات وجود دارد و ریاستی در کار نیست. اما رهبری کمیسیون انتخابات در نبود تشکیل، محمدآصف جلال‌زی را به عنوان رییس تدارکات به ریاست جمهوری پیش‌نهاد کرده است.

رییس جمهور نیز به تاریخ ۱۳۹۸-۴-۲۴ با صدور حکم شماره ۱۰۱۹ تقرر وی را در بست رتبه دوم به حیث رییس تدارکات کمیسیون انتخابات منظور کرده است. در حالی که در تشکیل کمیسیون چنین بستی وجود ندارد.

هیچ‌یک از مسوولان کمیسیون مستقل انتخابات حاضر نشدند که در این مورد پاسخ دهند.

گزینش‌ها و شیوه‌ی استخدام افراد در کمیسیون مستقل انتخابات همواره خبرساز شده است. باری مولانامحمد عبدالله، عضو کمیسیون مستقل انتخابات گفت که استخدام کارکنان انتخاباتی با تبعیض قومی و زبانی همراه است.

مکتوب‌بازی اعضای کمیسیون مستقل انتخابات در خصوص استخدام معاون مالی و اداری دبیرخانه این کمیسیون، نیز پیش از این باعث سردرگمی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی شده است. طبق اسنادی که در اختیار روزنامه ۸صبح قرار گرفته است، سه مقام کمیسیون مستقل انتخابات در مدت چهار ماه دست‌کم چهار مکتوب متناقض را در پیوند به بست خالی معاونیت مالی و اداری دبیرخانه این کمیسیون به کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی فرستاده‌اند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن