بیست‌ودو قاچاق‌بر مواد مخدر به پنج تا شانزده سال زندان محکوم شدند

۸صبح، کابل: مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مسکرات و مواد مخدر اعلام کرده است که در پیوند به ۱۵ قضیه‌ قاچاق مواد مخدر ۲۲ نفر را به زندان محکوم کرده است.

در یک خبرنامه این مرکز که روز سه‌شنبه ۱۶ جدی نشر شد، آمده است که این افراد در جریان هفته‌ گذشته از سوی دادگاه‌های ابتدایی و استیناف مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مسکرات و مواد مخدر به ۵ تا  ۱۶ سال زندان محکوم شده‌اند. این مرکز گفته است که دادگاه این افراد به صورت علنی برگزار شده است.

این مرکز هم‌چنان گفته است که این ۲۲ نفر در ارتباط به قاچاق بیش از ۴ کیلوگرام هرویین، ۱ یک هزار و ۶۹۶ کیلوگرام تریاک، ۳۰۰ کیلوگرام چرس و بیش از ۳۰۵ کیلوگرام شیشه از نقاط مختلف کشور بازداشت شده بودند. به نقل از خبرنامه، ارگان‌های امنیتی و کشفی، پرونده‌های این افراد را پس از بازداشت به مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مسکرات و مواد مخدر برای بررسی فرستاده بودند.

خبرنامه افزوده است که ۵۲۶ لیتر مواد کیمیاوی، بیش از یک کیلوگرام تابلیت روان‌گردان (K) و یک عراده موترسایکل حامل مواد مخدر نیز از نزد این افراد در هنگام بازداشت به دست آمده است.

به نقل از خبرنامه، از میان محکوم شده‌گان ۳ نفر آن‌ها از میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی زمانی بازداشت شدند که مواد مخدر از نوع هیرویین را در بطن شان جاسازی کرده بودند و قصد انتقال آن را به هند داشتند. 

این در حالی است که بر اساس معلومات این مرکز، در جریان دو هفته گذشته، ۱۷ نفر در پیوند به ۱۰ قضیه جرایم قاچاق مسکرات و مواد مخدر از سوی دادگاه‌های کشور به ۴ تا ۱۶ سال زندان محکوم شده بودند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن