دیده‌بان شفافیت: کرکت‌بورد فاقد شفافیت، حساب‌دهی و راهکار پیش‌گیری از فساد است

۸صبح، کابل: دیده‌بان شفافیت روز شنبه، پانزدهم سنبله، گزارش تحقیقی جدید خود را در مورد «حکومت‌داری کرکت‌بورد افغانستان» نشر کرد.

این نهاد در این گزارش گفته است: «بورد کرکت افغانستان فاقد شفافیت، حساب‌دهی و مکانیزم‌های حداقلی برای حکومت‌داری و پیش‌گیری از فساد است.»

در این گزارش آمده است که روند انتخاب اعضای کرکت‌‌بورد پرسش‌برانگیز است و به رغم کمک‌های بین‌المللی در آماده کردن زیربناها برای تمرین زنان، ناکام بوده است.

دیده‌بان شفافیت می‌گوید که برای تهیه این گزارش ماه‌ها زمان را صرف کرده است و دلیل آن نیز امتناع کرکت‌بورد از دادن اطلاعات ضروری بوده است.

در گزارش دیده‌بان شفافیت آمده است که سرانجام با مداخله کمیسیون دست‌رسی به اطلاعات، معلومات مورد نیاز را به دست آورده شده است.

سیداکرام افضلی، رییس اجرایی دیده‌بان شفافیت، می‌گوید: «حکومت‌داری در بورد کرکت با چندین چالش جدی مواجه است. اولین و مهم‌ترین آن‌ها سیاسی شدن روند انتصاب اعضای هیات مدیره و تغییرات مکرر بیش از حد در سطح اجرایی است.»

به گفته افضلی، رییس جمهور غنی که صلاحیت انتصاب هیأت رهبری کرکت‌بورد را دارد، نتواسته است شفافیت و پاسخ‌گویی را در تغییرات رهبری این نهاد تأمین کند.

افضلی تأکید کرده است که تاکنون دلایل تغییرات مکرر در رهبری کرکت‌بورد را ارائه نکرده است.

طبق یافته‌های دیده‌بان شفافیت، رییس جمهور غنی در جریان شش سال گذشته چهار بار رهبری اداره کرکت‌‌بورد را تغییر داده‌است.

در گزارش آمده است که از قوس ۱۳۹۳ تا قوس ۱۳۹۵، نسیم‌الله دانش در سمت ریاست این بورد قرار داشت و با شکرالله عاطف مشعل که تا قوس ۱۳۹۷ در این سمت کار می‌کرد، تعویض شد.

پس از عاطف مشعل، عزیزالله فضلی هشت ماه کرکت‌بورد را ریاست کرده است. در حال حاضر فرهان یوسف‌زی از ماه ثور ۱۳۹۸ در راس کرکت‌بورد قرار دارد.

مشتاق رحیم، گزارش‌گر کرکت‌بورد، می‌گوید: «تحقیق نشان می‌دهد که هیچ یک از روسای برکنار شده از هیات مدیره با شهرت نیک از این اداره نرفته‌اند و هر کدام با اتهامات فساد، خویش‌خوری و اختلاف با بازی‌کنان متهم هستند.»

به گفته او، دولت هیچ‌گونه ارزیابی را از عمل‌کرد اعضای هیأت مدیره انجام نداده است.

او پیشنهاد کرده است که کرکت‌بورد افغانستان باید خود را براساس شیوه‌های پذیرفته شده بین‌المللی بازسازی کند.

از جانب دیگر، مسوولان دیده‌بان شفافیت می‌گویند که حداقل طرز سلوک برای جلوگیری از فساد در اداره کرکت‌بورد وجود ندارد.

عزت‌الله ادیب، مسوول تحقیق دیده‌بان شفافیت گفت، سند طرز سلوک از سوی کرکت‌بورد پس از آن‌که تیم تحقیق این سند را از آن‌ها درخواست کرد، در اسد ۱۳۹۸ تصویب شد.

به گفته ادیب، این سند به زبان‌های رسمی کشور ترجمه نشده است و مسوولان و بازی‌کنان از آن به درستی استفاده نمی‌توانند.

گزارش دیده‎بان شفافیت هم‌چنان حاکی از آن است که روند ارائه اطلاعات و معلومات در کرکت‌بورد با حداقل معیارها برابری نمی‌کند.

طبق معلومات دیده‌بان شفافیت، کرکت‌بورد گزارش تفتیش سالانه خود را منتشر نکرده است و نیز هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که این نهاد به صورت مستقل سالانه تفتیش شود.

گزارش‌گر دیده‌بان شفافیت می‌گوید که شمار زیادی از بازی‌کنان، بسته‌گان اعضای هیأت مدیره کرکت‌بورد هستند.

او گفته است: «تعداد زیادی از نزدیکان مقامات هیات مدیره کرکت‌بورد به طور منظم در تیم‌های مختلف انتخاب شده‌اند، در حالی که بازیکنان با عمل‌کرد نسبتاً بهتر نادیده گرفته می‌شوند.»

به گفته او، هرچند ارتباط مقامات هیأت مدیره و بازیکنان ارشد دلیل «واضح خویش‌خوری» نیست، اما نبود برنامه در برخورد با موارد «تضاد منافع و مقایسه عمل‌کرد»، انتقادها را افزایش داده است.

یافته‌های گزارش دیده‌بان شفافیت هم‌چنان نشان می‌دهد که برخی از بازی‌کنان ارشد «حداقل شرایط انتخاب شدن در تیم ملی مانند بازی کردن چند دوره مشخص در مسابقات کرکت داخلی یا فعالیت برای مدت زمان مشخصی در داخل کشور را ندارند».

در گزارش آمده است که افراد دارای چنین وصف به صورت منظم در تیم‌های ملی انتخاب شده‌اند که از نظر دیده‌بان شفافی نقض آشکار اصول انتخاب‌ شدن در تیم ملی است.

با این حال، اکرام افضلی از رییس جمهور غنی خواسته است که حکم تعدیل اساس‌نامه کرکت‌بورد را صادر و کارشیوه واضحی را برای تعیین دوره تصدی اعضای هیأت مدیره بورد و جزییات مراحل انتخاب آن‌ها وضع کند.

با این حال، دیده‌بان شفافیت گفته است که تیم کرکت در دو دهه گذشته موفقیت چشم‌گیری داشته است.

دکمه بازگشت به بالا