به ۵۰۰ زن در نیمروز باغچه‌ی خانه‌گی توزیع شد

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری می‌گوید ۵۰۰ باغچه‌ی خانه‌گی را برای ۵۰۰ بانو در زرنج مرکز نیمروز و ولسوالی‌های این ولایت توزیع کرده است.

مسئولان این وزارت با نشر خبرنامه‌ای به نقل از ریاست زراعت ولایت نیمروز نوشته‌اند که این باغچه‌های خانه‌گی به حمایت «برنامه‌ی اقتصاد خانواده‌ی وزارت زراعت» برای زنان این ولایت توزیع شده است.

محمداکبر شریفی، سرپرست ریاست زراعت ولایت نیمروز گفته است: «نظر به پروگرام ریاست اقتصاد خانواده‌ی وزارت زراعت به ۵۰۰ زن در مرکز و ولسوالی‌های نیمروز، باغچه‌های خانه‌گی با نُه قلم وسیله و با سیستم قطره‌ای توزیع کرده‌ایم.»

او همچنان گفته است که جهت آموزش به شکل عملی برای این بانوان، سه سبزخانه در زرنج، مرکز ولایت نیمروز نیز احداث شده است. مسئولان وزارت زراعت می‌گویند که توزیع و ترویج باغچه‌های خانه‌گی، از روش‌های بسیار مفید وزارت زراعت برای توان‌مندسازی زنان تهی‌دست و نادار در سراسر کشور به حساب می‌آید.

دکمه بازگشت به بالا