عشر و زکات شامل عواید وزارت زراعت می‌شود

۸صبح، کابل: وزارت زراعت، آبیاری و مالداری طالبان می‌گوید روی طرحی کار می‌کند که براساس آن عشر و زکات شامل عواید این وزارت می‌شود.

وزارت زراعت، روز پنج‌شنبه، بیست‌ونهم میزان، در اعلامیه‌ای گفته است که جلسه‌ای را به منظور چگونه‌گی جمع‌آوری عشر و زکات به‌عنوان عواید این وزارت برگزار کرده است.

طبق معلومات، رهبری این وزارت به ریاست‌های عایداتی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری هدایت داده است که روی طرحی کار کنند تا براساس آن عشر و زکات شامل عواید این وزارت شود.

فضل‌الباری‌ فضلی، معین مالی و اداری وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در این نشست جمع‌آوری عواید را در پیش‌برد امور این وزارت و خودکفایی کشور مهم خوانده و گفته است که باید یک پلان واحد در مورد چگونه‌گی جمع‌آوری مشروع و قانونی عشر و زکات تهیه شود.

او به کارکنان این وزارت گفته است: «از شما می‌خواهم که روی موارد مشخص چون مقدار عواید هر ریاست، افزایش عواید، معیاری ساختن جمع‌آوری عواید و موارد لازمی نظریات خویش را شریک سازید.»

دکمه بازگشت به بالا