نماینده هند در شورای امنیت سازمان ملل نسبت به وضعیت زنان در افغانستان ابراز نگرانی کرد

۸صبح، کابل: تی‌اس تیرومورتی، نماینده دایمی هند در سازمان ملل، در بحث آزاد شورای امنیت در مورد وضعیت زنان در افغانستان ابراز نگرانی کرده است.

این مقام هندی در جلسه روز چهارشنبه، ۲۵ جوزا‌، از رفتار تبعیض‌آمیز علیه زنان و محرومیت دختران از آموزش شدیداً ابراز نگرانی کرده و بر نقش شورای امنیت در این مورد تاکید ورزیده است.

او گفته است که ساختارهای اجتماعی و سیاسی تبعیض‌آمیز، خشونت علیه زنان را در افغانستان سیستمی و عمیق کرده است.

مورتی بر مشارکت زنان در روند صلح و دولت‌داری تاکید ورزیده است.

او تصریح کرده است که صلح پایدار بدون مشارکت فعال زنان به دست آمدنی نیست.

نماینده دایمی هند در سازمان ملل متحد در حالی از وضعیت زنان در افغانستان ابراز نگرانی می‌کند که پیش از این شورای عالی حقوق بشر این سازمان نیز وضعیت زنان در افغانستان را ستم سیستماتیک خوانده بود.

دکمه بازگشت به بالا