سه کارمند ریاست کوچی‌ها به اتهام فساد اداری از سوی امنیت ملی بازداشت شد

۸صبح، کابل: یک نماینده‌ کوچی‌ها در مجلس نماینده‌گان می‌گوید که سه کارمند ریاست عمومی کوچی‌ها به دلیل فساد اداری از سوی ریاست امنیت ملی بازداشت شده است.

ننگیالی لونگ، نماینده‌ کوچی‌ها به روزنامه ۸صبح گفت که این کارمندان از سوی ریاست ۰۶ امنیت ملی بازداشت شده است. او افزود، این بار اول نیست که کارمندان ریاست کوچی‌ها به اتهام فساد بازداشت می‌شوند. به گفته او در یک سال گذشته چندین تن از کارمندان این ریاست به دلیل فساد اداری بازداشت و به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شده‌اند.

آقای لونگ خاطر نشان کرد که رییس این نهاد نیز به فساد اداری آغشته است و کارمندان این اداره را وادار به فساد اداری می‌کند. او ریاست کوچی‌ها را یک اداره «ناکارا و ضعیف» توصیف کرد و گفت که در این اداره باید اصلاحات گسترده اعمال شود.

این نماینده‌ کوچی‌ها از عمل‌کرد امنیت ملی ستایش کرد و از این ریاست خواست، کسانی‌ که در این اداره فساد می‌کنند، باید بازداشت و به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شوند.

در همین حال عرفان‌الله احمدزی، رییس عمومی انسجام امور کوچی‌ها این ادعا را رد می‌کند و می‌گوید که از این ریاست کسی بازداشت نشده است. او دست داشتن خودش در فساد اداری را رد کرد و افزود: «وکیلان به خاطر بدست آوردن فایده بعضی اتهامات را وارد می‌کند و از طریق اعمال فشار می‌خواهند به فایده‌شان برسند.»

امنیت ملی تاکنون در این مورد چیزی نگفته است.

دکمه بازگشت به بالا