این جا کوچه‌ی قلعه‌ واحد کوته سنگی کابل است

دکمه بازگشت به بالا