سکرتر سوم طالبان برای سفارت افغانستان در ایران، ماهانه بیش از پنج هزار دالر امتیاز دریافت می‌کند

۸صبح، کابل: سکرتر سوم سفارت افغانستان در تهران، پایتخت ایران، که از سوی طالبان گماشته شده است، ماهانه پنج هزار و ۳۰۰ دالر امریکایی حقوق و امتیاز دریافت می‌کند.
بربنیاد مدرک‌های رسیده به روزنامه ۸صبح، مفتی محمدعلیم نورانی که به‌تازه‌گی به‌عنوان سکرتر سوم سفارت افغانستان از سوی طالبان در تهران گماشته شده است، ماهانه سه هزار دالر امریکایی حقوق و دو هزار و ۳۰۰ دالر امریکایی کرایه خانه دریافت می‌کند.
در همین حال، منابع به روزنامه ۸صبح می‌گویند که آقای نورانی در حال حاضر با سه همسرش در تهران زنده‌گی می‌کند و مصارف خانواده او از سوی بودجه سفارت تامین می‌شود.
از مصارف گزاف اعضای طالبان در نهادهای دیپلماتیک افغانستان در بیرون از کشور در حالی پرده‌برداری می‌شود که فقر گریبان‌گیر شهروندان کشور شده است.

دکمه بازگشت به بالا