این روز‌ها معتادان زیر پل سوخته‌ی کابل به جاده‌ها ریخته‌اند