۱۰ ارتش قدرت‌مند جهان در ۲۰۲۰

حزب‌الله رضوانی، ماستر مطالعات دفاعی و استراتژیک

ارتش ستون فقرات یک دولت را تشکیل می‌دهد. به طور عموم، تمام کشورهای مستقل جهان دارای ارتش می‌‌باشند. ارتش معمولاً مسوولیت دفاع از تمامیت ارضی، نوامیس ملی، برقراری صلح، تامین امنیت و حفظ ارزش‌های ملی یک دولت را برعهده دارد. ارتش هر دولت، نسبت به توانایی، ظرفیت، تعداد، تجهیزات و سایر مشخصات، از هم متفاوت است.

 برخی از دولت‌ها، دارای ارتش منظم، قوی و موثر اند، که در برابر هر نوع تهدید علیه امنیت ملی کشورهای‌شان، آماده می‌‌باشند. برخی از کشورها هم دارای ارتش نامنظم، ضعیف‌اند که در برخی حالات، آماده‌ی دفاع از ارزش‌های ملی‌شان نیست.

نهاد تحقیقی نظامی The Global Firepower اخیراً فهرست ۱۰ کشوری که دارای ارتش قدرت‌مند در سال ۲۰۲۰ اند، را نشر کرده است. معیارهایی چون شمار نیروی نظامی، تجهیزات هوایی، زمینی، بحری، و هزینه‌ی‌های دفاعی ارتش‌های یادشده، به مقایسه گرفته شده است. این کشورها چنین رده‌بندی شده‌اند:

یک: ایالات متحده امریکا

نخستین ارتش قدرت‌مند جهان را ایالات متحده امریکا دارد. این کشور در پهلوی سایر قدرت‌های سیاسی و اقتصادی جهان، کشوری است دارای قدرت‌مندترین ارتش در جهان. ارتش ایالات متحده امریکا دارای دو میلیون و ۱۴۱ هزار و ۹۰۰ نیروی نظامی، ۱۳ هزار و  ۳۹۸ هواپیمای نظامی، دو هزار و ۳۶۲ هواپیمای جنگی،  شش هزار و ۲۸۷ تانک محاربه‌ای، ۴۱۵ کشتی جنگی، ۲۵ هواپیمابر است. بودجه دفاعی ارتش ایالات متحده امریکا مبلغ ۷۱۶ بیلیون [میلیارد] دالر است.

دو: روسیه

جایگاه دومین ارتش قدرت‌مند جهان در اختیار روسیه است. این کشور که در زمان جنگ سرد به نام اتحاد جماهیر شوروی یاد می‌شد، از جمله رقیبان سرسخت ایالات متحده امریکا، به خصوص در عرصه‌ی نظامی تا اکنون بوده است. ارتش این کشور دارای  سه میلیون و ۵۸۶ هزار و ۱۲۸ تن پرسونل نظامی، چهار هزار و ۷۸ هواپیمای نظامی، ۸۶۹ هواپیمای جنگی، ۲۱ هزار و ۹۳۲ تانک جنگی و ۳۵۲ کشتی جنگی است. گفتنی است، ارتش روسیه صرف یک هواپیمابر دارد که آن هم غیرفعال است. بودجه ارتش روسیه ۴۴ بیلیون [میلیارد] دالر تخمین شده است.

سه: چین

چین که من‌حیث دومین قدرت برتر اقتصاد جهان پس از ایالات متحده امریکا محسوب می‌‌شود، سومین ارتش قدرت‌مند جهان پس از ایالات متحده امریکا و روسیه است. ارتش چین دارای پرسونل مجموعی دو میلیون و ۶۹۳ هزار نظامی،  سه هزار و ۱۸۷ هواپیمای نظامی،  یک هزار و ۲۲۲ هواپیمای جنگنده، ۱۳هزار و ۵۰ تانک جنگی، ۷۱۴ کشتی جنگی و یک هواپیمابر می‌باشد. بودجه‌ی دفاعی ارتش چین ۲۲۴ میلیارد دالر محسوب شده است.

چهار: هند

هند چهارمین ارتش قدرت‌مند جهان را به خودش اختصاص داده است. این کشور که از جمله‌ی قدرت‌های بزرگ اقتصادی، سیاسی و نظامی در جنوب آسیا به شمار می‌‌رود، یکی قدرت‌مندترین ارتش‌ها را در جهان دارد.

مجموع پرسونل نظامی ارتش هند سه میلیون و ۴۶۲ هزار و ۵۰۰ بوده، دارای دو هزار و ۸۲ هواپیمای نظامی، ۵۲۰ هواپیمای جنگنده، چهار هزار و ۱۸۴ تانک جنگی، ۲۹۵ کشتی جنگی و یک هواپیمابر می‌باشد. بودجه دفاعی ارتش هند تقریباً ۵۵.۲ میلیارد دالر تخمین شده است.

پنج: جاپان

جاپان، کشور برتر اقتصادی و نظامی شرق آسیا، دارای پنجمین ارتش قدرت‌مند جهان است. این کشور دارای مجموع ۳۰۳ هزار و ۱۵۷ پرسونل نظامی، یک هزار و ۵۷۲ هواپیمای نظامی، ۲۹۷ هواپیمای جنگنده ۱۳۱ کشتی جنگی و چهار هوا پیمابر است. بودجه‌ی ارتش جاپان حدود ۴۷ میلیارد دالر است.

شش: کوریای جنوبی

کشور دیگر در آسیای شرقی، کوریای جنوبی؛ ششمین ارتش قدرت‌مند جهان محسوب می‌گردد. ارتش این کشور مجموعاً دارای پنج میلیون و ۸۲۷ هزار و ۱۵۰ پرسونل نظامی، یک هزار و ۶۱۴ هواپیمای نظامی، ۴۰۶ هواپیمای جنگنده،  دو میلیون و ۶۵۴ تانک جنگی، ۱۶۶ کشتی جنگی و یک هواپیمابر می‌‌باشد. بودجه دفاعی ارتش کوریای جنوبی ۳۸.۳ میلیارد دالر تخمین شده است.

هفت: فرانسه

کشوری در اروپای غربی، فرانسه؛ هفتمین ارتش قدرت‌مند جهان را دارد. ارتش فرانسه مجموعاً دارای ۳۸۸ هزار و ۶۳۵ پرسونل نظامی، یک هزار و ۲۴۸ هواپیمای نظامی، ۱۲۹ هواپیمای جنگنده، ‌۴۰۶ تانک جنگی، ۱۱۸ کشتی جنگی و چهار هواپیمابر می‌باشد. بودجه دفاعی ارتش فرانسه، حدوداً ۴۰.۵ میلیارد دالر است.

هشت: انگلستان

کشور شاهی انگلستان، هشتمین ارتش قدرت‌مند جهان را دارد. ارتش این کشور، مجموعاً دارای ۲۳۳ هزار پرسونل نظامی، ۸۱۱ هواپیمای نظامی، ۱۲۹ هواپیمای جنگنده، ۳۳۱ تانک جنگی، ۷۶ کشتی جنگی و یک هواپیمابر می‌باشد. بودجه‌ی دفاعی ارتش این کشور مبلغ ۴۷.۵ میلیارد دالر است.

نُه: ترکیه

کشور بزرگی در آسیای میانه، ترکیه؛ جایگاه نهمین ارتش قدرت‌مند جهان را به خودش ویژه کرده است. ارتش این کشور، مجموعاً دارای ۳۷۵ هزار پرسونل نظامی، یک هزار و ۶۷ هواپیمای جنگی، ۲۰۷ هواپیمای جنگنده، سه هزار و ۲۰۰ تانک، ۱۹۴ کشتی جنگی می‌‌باشد. بودجه دفاعی ارتش ترکیه مبلغ ۸,۶ میلیارد دالر است.

ده: جرمنی

جرمنی دهمین ارتش قدرت‌مند جهان را دارا می‌‌باشد. ارتش این کشور ۲۰۸ هزار و ۶۴۱ پرسونل نظامی، ۶۱۳ هواپیمای نظامی، ۱۲۲ هواپیمای جنگنده، ۹۰۰ تانک و ۸۱ کشتی جنگی است. بودجه‌ی دفاعی ارتش جرمنی مبلغ ۴۹.۱ میلیارد دالر است.


https://www.wonderslist.com/10-most-powerful-militaries

دکمه بازگشت به بالا
بستن