سازمان صحی جهان ۵۰۰ پایه دستگاه تولید آکسیجن را به وزارت صحت‌عامه کمک کرد

۸صبح، کابل: وزارت صحت عامه اعلام کرده است که سازمان صحی جهان ۵۰۰ پایه دستگاه مولد آکسیجن را به این وزارت کمک کرده است.

این وزارت با نشر اعلامیه‌ای گفته است که این دستگاه‌ها روز دوشنبه، چهارم اسد به وزارت صحت عامه تحویل داده شده است.

به گفته وزارت صحت عامه، این دستگاه‌ها ظرفیت تولید هشت لیتر آکسیجن را در یک دقیقه دارا است.

لیودا پنگ، مسوول عمومی سازمان صحی جهان در افغانستان گفته است: «خوشحالم که در مراسم تسلیم دهی ۵۰۰ پایه دستگاه تولید آکسیجن به وزارت صحت‌عامه افغانستان اشتراک دارم  و امید وارم  که این مساعدت یک گام مثبت در راستای مبارزه با موج سوم ویروس کرونا در این کشور باشد.»

او با اشاره به کمک‌ کیت‌های اضطراری این نهاد گفته است که سازمان صحی جهان کمک‌هایش را با سکتور صحی افغانستان ادامه می‌دهد.

در هیمن حال وژمه سالمی، معین مالی واداری وزارت صحت‌عامه ضمن قدر دانی از کمک و همکاری های سازمان صحی جهان، وعده سپرده است که این دستگاه ها را به مراکز صحی که به آن نیاز دارند به طور عادلانه توزیع می‌کنند.

گفتنی است که وزارت صحت عامه در جریان مبارزه با موج سوم ویروس کرونا، با کمبود آکسیجن روبه‌رو بود.

دکمه بازگشت به بالا