کار کمیته‌های لویه‌جرگه مشورتی صلح پایان یافت

کمیته‌های کاری لویه‌جرگه مشورتی صلح در سومین روز این نشست روی پرسش‌های مطرح شده از سوی کمیسیون برگزاری این جرگه بحث و تبادل نظر کردند. اعضای این جرگه مشورتی صلح که تعدادشان به سه‌هزار و ۲۰۰تن می‌رسد، پس از رای‌زنی‌ها روی پرسش‌های مطرح شده، که اجندای اصلی جرگه را شکل می‌دهد، دیدگاه.شان را به گونه کتبی به رییسان کمیته‌ها تسلیم کردند.

احمد خان عضو لویه‌جرگه مشورتی صلح که از کابل در این جرگه شرکت کرده است، روز چهارشنبه،‌ یازدهم ثور در صحبت با روزنامه ۸صبح گفت: «به همه سوال‌ها جواب گفتیم و جواب‌ها را روی ورق نوشته و به منشی کمیته تسلیم کردیم.» به گفته او در این کمیته روی چگونه‌گی سوال‌ها اختلافِ نظر وجود نداشت، اما در پاسخ‌دهی اختلافاتی میان اعضای کمیته‌ها وجود داشته است.

حفیظ‌الله عرب، نماینده شهروندان افغان که در ایران مهاجر اند می‌گوید، در شماری از کمیته‌ها مشکلات و اختلاف نظرهای زیادی در پیوند به چگونه‌گی گفت‌وگو با گروه طالبان وجود داشت اما در نهایت این اختلاف دیدگاه‌ها با بحث و گفت‌وگو حل شد.

در همین حال، خانم سلیمه حیدری، منشی یکی از کمیته‌ها گفت، پرسش دوم در پیوند به «حفظ دست‌آوردها» بود؛ هرچند اعضای کمیته ما در پاسخ به این پرسش بر حفظ ارزش‌های ۱۸ سال گذشته تاکید کردند، اما چیستی این ارزش‌ها برای تمامی ‌اعضا روشن نبوده است. آن‌چنانی که خانم حیدری می‌گوید،‌ حفظ نظام جمهوری اسلامی‌ و حق آموزش برای همه‌گان از موارد اتفاقی بوده که همه اعضای این کمیته بر آن تاکید کرده‌اند، اما حق کار برای زنان، آزادی زنان و آزادی بیان از موارد اختلافی بوده که سایر اعضا بر آن توافق نداشته‌اند. منشی این کمیته هم‌چنان می‌افزاید، سر انجام تصمیم گرفته شد تنها نظرهای اتفاقی را در جمع‌بندی و روی کاغذ بیاوریم و از درج نظرهای اختلافی خودداری کنیم.

با این حال، اعضای یکی از کمیته‌های دیگر لویه‌جرگه مشورتی صلح می‌گویند، تصمیم این کمیته برای پاسخ به چگونه‌گی هیات مذاکره‌کننده با گروه طالبان، این است که سیاست‌گران، نماینده‌گان اقشار مختلف مردم، کارشناسان سیاسی، اعضای شورای عالی صلح، نماینده‌گان جامعه مدنی، اعضای لویه‌جرگه مشورتی صلح، جوانان و زنان عضویت هیات مذاکره‌کننده با گروه طالبان را داشته باشند.

عزیزه جلیس، عضو پیشین مجلس نماینده‌گان که ریاست این کمیته را بر دوش دارد گفت اعضای این کمیته تصمیم گرفته‌اند که هیات گفت‌وگو‌کننده۸ با گروه طالبان باید «درایت سیاسی و علمی داشته باشند، حسن نیت واقعی به صلح داشته باشند، به جرایم جنگی و خیانت ملی متهم نباشند، در تحولات اخیر کشور حالت بی طرفی را حفظ کرده باشند و هم‌چنان در حل و فصل منازعات تخصص داشته باشند.» خانم جلیس افزود، گفت و گو با گروه طالبان زیر نظر حکومت صورت گیرد، اما حکومت نباید مالک این روند باشد.  

پرسش‌های مطرح شده برای کمیته‌ها

اعضای کمیته‌های لویه‌جرگه مشورتی که تعداد آنان به ۳هزار و ۲۰۰ تن می‌رسد، به پنجاه و یک کمیته کاری تقسیم شده‌اند. این کمیته‌ها هریک به گونه جداگانه در صنف‌های درسی دانشگاه پولی تخنیک کابل روی پرسش‌های زیر بحث و تبادل نظر کردند.

۱. به خاطر قطع جنگ و آمدن صلح و ثبات در کشور چه گونه می‌توان طالبان را قانع به مذاکره ساخت؟

۲. چی کارهای در این باره صورت گیرد که تا حال صورت نگرفته است؟

۳. دولت جمهوری اسلامی افغانستان در مذاکره با گروه طالبان روی کدام ارزش‌ها و دست‌آورد‌ها باید پافشاری و ایستاده‌گی کند؟

۴. اهمیت این دست‌آورد‌ها در چیست؟

۵. به نظر شما ترکیب هیات مذاکره‌کننده دولت جمهوری اسلامی افغانستان باید چگونه باشد؟

۶. اوصاف و شخصیت هیات مذاکره‌کننده با گروه طالبان چه گونه باشد؟

۷. سیاست دولت افغانستان در برابر همسایه‌ها و به ویژه با کشوری که طالبان را حمایت مالی و تسلیحاتی می‌کند چه گونه باشد؟

۸. در کل توقع و انتظارات شما از کشورهای خارجی ذی‌دخل در قضیه افغانستان چیست؟

از سویی دیگر جرگه مشورتی صلح در حالی برگزار شده است که ۱۳ نامزد ریاست جمهوری به شمول رییس اجرایی حکومت و شماری از احزاب و جریان‌های سیاسی کشور آن را تحریم کرده‌اند. رییس کمیسیون برگزاری این جرگه اما جایگاه رییس اجرایی حکومت را با سایر تحریم‌کننده‌گان دیگر متفاوت دانسته می‌گوید، مطمئن است آقای عبدالله به خواست اعضای این جرگه که به گفته او نماینده‌گان اقشار مختلف جامعه هستند، احترام قایل خواهد شد.

آقای داوودزی هم‌چنان از همه شمول بودن شرکت‌کننده‌گان این جرگه ابراز خرسندی کرده می‌گوید، شرکت‌کننده‌گان به ۵۱ کمیته مختلف تقسیم شده‌اند و از این میان رییس ۱۳ کمیته آن را زنان تشکیل می‌دهد و ۲۸ زن دیگر به عنوان دبیر این کمیته‌ها گزینش شده‌اند. نریندر سنگ خالصه، نماینده هندوها و سیک‌های کشور نیز در صحبت با روزنامه ۸صبح از سهم هم‌باورانش در این جرگه ابراز رضایت کرده گفت: «هندوها و سیک‌ها چهار نماینده در این لویه‌جرگه دارند و امیدوار هستم که نتایج این جرگه به سود ملت تمام شود.»

با این حال، رییسان کمیته‌های لویه‌جرگه مشورتی صلح پس از پایان کار کمیته‌ها موظف شده‌اند که دیدگاه اعضای کمیته‌های مربوطه شان را روز پنج شنبه، دوازدهم ثور در یک نشست عمومی جرگه مشورتی صلح به هیات اداری گزارش دهند. آن‌چنانی که رییسان این کمیته‌ها می‌گویند، در نخستین نشست هیات اداری رهبری لویه‌جرگه مشورتی صلح که در پایان روز چهارشنبه یازدهم ثور برگزار شد،‌ به رییسان و دبیران کمیته‌ها هدایت داده شده است که نظرات و دیدگاه‌های اعضای کمیته‌های لویه‌جرگه مشورتی صلح را جمع بندی و برای ارایه در نشست عمومی روز پنج‌شنبه، دوازدهم ثور آماده بسازند. به گفته اعضای این جرگه برای هر کمیته پنج دقیقه زمان در نظر گرفته شده است تا دیدگاه کمیته مربوطه‌اش را بیان بدارد.

دکمه بازگشت به بالا