دو وزیر کابینه پس از استیضاح در مجلس نماینده‌گان به سمت‌های شان ابقا شدند

۸صبح، کابل: اعضای مجلس نماینده‌گان وزیران عدلیه و مبارزه با مواد مخدر را در پیوند به مصرف کم بودجه توسعه‌‌ای این وزارت‌ها در سال مالی ۹۶ استیضاح و سپس به دوام کار آن‌ها رأی اعتماد دادند.

عبدالبصیر انور وزیر عدلیه و سلامت عظیمی وزیر مبارزه با مواد مخدر، روز دوشنبه سوم جدی به مجلس نماینده‌گان استیضاح شدند.

آن‌ها در پی این استیضاح به پرسش‌های نماینده‌گا پاسخ دادند و سرانجام با رأی اعتماد دوباره آنان در سمت‌های شان ابقا شدند.

در جلسه استیضاح این وزیران ۱۳۳ نماینده از حق رأی شان استفاده کردند. وزیر عدلیه با به دست آوردن ۶۷ رأی موافق و ۵۸ رأی مخالف و همین گونه، وزیر مبارزه با مواد مخدر با کسب ۶۷ رأی موافق و ۶۲ رأی مخالف در مقام‌های شان ابقا شدند.

لحظاتی پیش از رأی‌گیری، عظیم محسنی رییس کمیسیون مالی و بودجه مجلس نماینده‌گان گفت که وزیران عدلیه و مبارزه با مواد مخدر به دلیل مصرف کم بودجه در سال مالی ۹۶، تخطی قانونی و تخطی مالی استیضاح شده است.

به  گفته وی، وزارت عدلیه در سال مالی ۹۶، صرف ۶۶ درصد بودجه توسعه‌ای و وزارت مبارزه با مواد مخدر ۶۳ درصد بودجه توسعه‌ای خود را به مصرف رسانده‌اند.

وزیران عدلیه و مبارزه با مواد مخدر در پاسخ به پرسش اعضای مجلس نماینده‎گان گفتند که علت‌های مصرف کم بودجه توسعه‌ای این وزارت‌ها، ناامنی، پایین بودن ظرفیت کارمندان بخش تدارکات، زمان‌گیر بودن پروسه تدارکات، مشکلات تخنیکی و عدم پرداخت به‌موقع بودجه توسعه‌ای این وزارت‌ها بوده است.

 مجلس نماینده‌گان تصمیم گرفته است که آن دسته از وزیران وزارت‌خانه‌هایی که میزان مصرف بودجه انکشافی شان در سال مالی ۹۶ کم‌تر از ۷۰ درصد بوده است را استیضاح کند.

مجلس نماینده‌گان در آغاز هفته جاری یما یاری، وزیر فواید عامه را نیز استیضاح و وی را دوباره در مقامش ابقا کرد.

قرار است چند وزیر دیگر کابنیه نیز از سوی این مجلس استیضاح شود.   

دکمه بازگشت به بالا