وزیران ترانسپورت و مخابرات در سمت‌های ‌شان ابقا شدند

۸صبح، کابل: اعضای مجلس نماینده‌گان، وزیران ترانسپورت و مخابرات و تکنالوژی معلوماتی را در پیوند به مصرف کم بودجه توسعه‌‌ای این وزارت‌خانه‌ها، استیضاح و سپس به دوام کار آن‌ها رأی اعتماد دادند.

محمدحمید طهماسی، وزیر ترانسپورت و شهزادگل آریوبی، وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی روز چهارشنبه، پنجم جدی، از سوی اعضای مجلس نماینده‌گان استیضاح شدند. 

آن‌ها در این نشست استیضاحیه به پرسش‌های نماینده‌گان پاسخ دادند و سرانجام با گرفتن رأی اعتماد دوباره نماینده‌گان، در سمت‌های شان ابقا شدند. حمیدالله طهماسی وزیر ترانسپورت با کسب ۷۶ رأی موافق، ۵۹ رای مخالف و ۴ رأی سفید و همین‌طور شهزادگل آریوبی، وزیر مخابرات با  به دست آوردن ۷۷ رأی موافق، ۴۹ رأی مخالف و نیز ۴ رأی سفید، در مقام‌های شان باقی ماندند.

لحظاتی پیش از رأی‌گیری، عظیم محسنی، رییس کمیسیون مالی و بودجه مجلس گفت که وزارت ترانسپورت در سال مالی ۹۶ تنها ۲۴ درصد بودجه توسعه‌ای این وزارت را مصرف کرده است. به گفته او، وزارت مخابرات نیز در همین سال مالی ۵۹ درصد بودجه توسعه‌ای خود را به مصرف رسانده است.

به گفته این عضو مجلس، این دو وزیر کابینه به دلیل مصرف کم بودجه توسعه‌ای وزارت‌خانه‌های تحت امرشان به مجلس نماینده‌گان برای استیضاح فراخوانده شده‌اند.

با این حال، وزیر مخابرات و وزیر ترانسپورت عدم صلاحیت در تعدیل و یا رد برخی از پروژه‌ها، زمان‎گیر بودن روند تدارکاتی و هم‌چنین پیچیده بودن بعضی از پروژه‌ها را از عمده‌ترین چالش فراروی مصرف کم بودجه‌ توسعه‌ای  اداره‌های شان برشمردند. 

این درحالی‌ست که مجلس نماینده‌گان تصمیم گرفته است که آن دسته از وزیران وزارت‌خانه‌هایی که میزان مصرف بودجه انکشافی شان در سال مالی ۹۶ کم‌تر از ۷۰ درصد بوده است را استیضاح کند.

مجلس نماینده‌گان در دو نشست عمومی این مجلس در هفته جاری، یما یاری، وزیر فواید عامه، عبدالبصیر انور، وزیر عدلیه و سلامت عظیمی، وزیر مبارزه علیه مواد مخدر را استیضاح کردند و سپس برای دوام کار آن‌ها رأی اعتماد دادند.

دکمه بازگشت به بالا