سومین نماینده‌گی سیاسی افغانستان در هندوستان در شهر حیدرآباد گشایش یافت

۸صبح، کابل: وزارت امور خارجه «جنرال کنسول‌گری افغانستان» را در شهر حیدرآباد، مرکز مشترک ایالات تلنگانه و اندراپردیش هندوستان، افتتاح کرد.

در مراسمی که به همین مناسبت روز چهارشنبه، هژدهم جدی، برگزار شده بود، ناهید ایثار، معین اداره و منابع وزارت امور خارجه، طاهر قادری، سرپرست سفارت افغانستان در هندوستان و محمدمحمود علی وزیر داخله، محابس و خدمات آتش‌نشانی ایالت تلنگانه حضور داشتند.

وزارت امور خارجه هدف از افتتاح این کنسول‌گری در جنوب هندوستان را استفاده از فرصت‌های اقتصادی و تجارتی برای رفاه کشور، رشد تجارت میان افغانستان و جنوب هندوستان و فراهم کردن خدمات کنسولی به هندی‌ها و افغان‌های مقیم حیدرآباد توصیف کرده است.

با افتتاح کنسول‌گری افغانستان در هندوستان، شمار نماینده‌گی‌های سیاسی و کنسولی کشور در هندوستان به سه نماینده‌گی افزایش یافته است.

دکمه بازگشت به بالا