طالبان زبان‌های فارسی و بلوچی را از لوحه دادگاه نیمروز برداشتند

۸صبح، نیمروز: طالبان در یک اقدام تازه زبان‌های فارسی و بلوچی را از لوحه دادگاه ولایت نیمروز حذف کردند.

شماری از باشنده‌گان نیمروز با انتقاد از این کار طالبان می‌گویند که نیمروز هیچ‌گاهی محل اختلاف اقوام نبوده است؛ اما طالبان در تلاش ایجاد نفاق قومی و زبانی در این منطقه اند.

زبان‌های بلوچی و فارسی از زبان‌های رایج و پرکاربرد در ولایت نیمروز است.

دکمه بازگشت به بالا