طالبان در کابل از دست‌فروشان مالیات گزاف می‌گیرند

۸صبح، کابل: منابع در شهر کابل می‌گویند که طالبان از دست‌فروشان روی جاده مالیات گزاف می‌گیرند.

شماری از باشنده‌گان شهر کابل که پیش از چاشت روز یک‌شنبه، ۱۱ سرطان، گواه برخورد خشن و نادرست طالبان با دست‌فروشان در ساحه لیسه مریم بوده‌اند، به روزنامه ۸صبح می‌گویند که طالبان از دست‌فروشان مالیات گزاف می‌خواستند.

به گفته گواهان، دست‌فروشانی که از دستور طالبان سرپیچی یا اظهار عجز می‌کردند، با برخورد خشن و حتا لت‌وکوب طالبان مواجه می‌شدند.

گواهان می‌گویند که در برخی موارد طالبان پس از انکار دست‌فروشان از پرداخت مالیات گزاف، اموال آنان را به روی جاده می‌ریختند و یا دست‌فروشان را تهدید می‌کردند.

طالبان پس از تسلط بر افغانستان، افزون بر گردآوری مالیات گزاف از دست‌فروشان روی جاده، از کشاورزان و باغ‌داران در سراسر کشور نیز عشر می‌گیرند.

دکمه بازگشت به بالا