طالبان خانه‌های منسوبین امنیت ملی پیشین در کندهار را تلاشی و شمار از انان را با خود برده‌اند 

۸صبح، قندهار: ناوقت سه‌شنبه‌شب، ۲۰ ثور طالبان خانه‌های منسوبان امنیت ملی پیشین را در قندهار تلاشی و سپس چندین تن انان را با خود برده‌اند.

یک منبع که نخواست از وی نام برده شود، به روژنامه ۸صبح، گفت که طالبان ناوقت شب گذشته، خانه‌های منسوبان امنتی ملی حکومت پیشین را در ساحات از مربوطات حوز‌ه‌های هفتم و دهم امنیتی شهر قندهار را تلاشی کرده‌اند.

منبع می‌افزاید که طالبان شماری از کارمندان امنیت ملی حکومت پیشین را پس از تلاشی خانه‌های‌شان با مکان نامعلوم منتقل کرده‌اند.

این نخستی باری نیست که طالبان خانه‌های کارمندان نظامی حکومت پیشین در قندهار را تلاشی و انان را بازداشت می‌کنند، بلکه در کذشته نیز طالبان طی اقدام این چنین شماری از منسوبان نظامی‌ حکومت پیشین را بازداشت و حتی کشته‌اند.

دکمه بازگشت به بالا