کابینه طالبان ملا برادر را به‌حیث مسوول مدیریت بحران طبیعی گماشته است

۸صبح، کابل: نشست کابینه حکومت سرپرست طالبان برگزار شد. در این نشست ملا برادر در رأس کمیسیون عالی رسیده‌گی به حوادث، مسوول مدیریت بحران طبیعی تعیین شده است.

نشست کابینه حکومت سرپرست طالبان دوشنبه، ششم جدی، به ایجاد کمیسیون عالی رسیده‌گی به حوادث طبیعی به ریاست ملا برادر آخوند، معاون اول رییس‌الوزرای این حکومت، دستور داده است.

قرار است کمیسیون عالی رسیده‌گی به حوادث طبیعی مدیریت بحران طبیعی در کشور را برعهده بگیرد.

از سویی هم در نشست کابینه طالبان یک هیأت برای توزیع زمین‌های پارک‌های صنعتی در کابل به ریاست عبدالسلام حنفی، معاون دوم رییس‌الوزرا و نیز یک هیأت دیگر به ریاست عبداللطیف منصور، وزیر انرژی و آب حکومت سرپرست طالبان، برای تأمین برق پار‌های صنعتی در قندهار گماشته شده است.

در همین حال، در کابینه طالبان روی ایجاد مرکز تحقیقی مسایل بانک‌داری اسلامی و موضوعات معاصر توافق شده است.

کابینه حکومت سرپرست طالبان فیصله کرده که به منظور جلوگیری از استفاده ارزهای خارجی در معاملات، وزارت امور داخله گروپ‌های مشخصی را در تمام مراکز ولایات و ولسوالی‌ها ایجاد کند.

گفتنی است که در نشست کابینه سرپرست طالبان، درباره تادیه قرض‌های شرکت برشنا، تنظیم صرافی‌ها و شرکت‌های خدمات پولی، تجلیل از هفته جمع‌آوری عواید، مشخص شدن سرنوشت وسایط و اموال ضبط شده نیز تصمیم گرفته شده است.

دکمه بازگشت به بالا