طالبان هیأتی را به‌ منظور کنترل ذخایر نفت تاجران توظیف کردند

۸صبح، کابل: معاونت اقتصادی ریاست‌الوزرای طالبان می‌گوید که هیأتی را برای کنترل و بازدید از ذخایر نفت تاجران توظیف کرده‌ است‌.

معاونت اقتصادی ریاست‌الوزرای طالبان روز سه‌شنبه، ۱۴ سرطان، با نشر توییتی گفته‌ است که نماینده‌گان وزارت‌ صنعت و تجارت، وزارت مالیه، اداره ملی استندرد، شرکت دولتی نفت و گاز و اداره مبارزه با جرایم سنگین امروز در معاونت اقتصادی نشست ویژه‌ای در مورد کاهش قیمت تیل و حفظ بازار برگزار کردند.

در این نشست فیصله شده است که هرگاه هیأت تعیین شده ذخایر تاجران نفت را بازدید کرد و احتکار در ذخیره تیل شرکت‌ها مشاهده شد، این شرکت‌ها مسدود خواهد شد.

این در حالی است که روز گذشته معاونت اقتصادی ریاست‌الوزرای طالبان گفته بود که گزارش‌هایی مبنی بر دست داشتن برخی از حلقات در افزایش قیمت نفت را دریافت کرده‌ است.

دکمه بازگشت به بالا