اداره احصاییه آمار تخمینی جمعیت کشور را ۳۲.۹ میلیون نفر اعلام کرد

۸صبح، کابل: اداره ملی احصاییه و معلومات «برآورد نفوس سال ۱۳۹۹» کشور را روز دوشنبه، دوزادهم جوزا نشر کرد. طبق اعلام این نهاد، کل جمعیت کشور در سال جاری ۳۲.۹ میلیون نفر است.

جمعیت مردان از سوی اداره ملی احصاییه و معلومات ۱۶.۸ میلیون تن (۵۱ درصد) و جمعیت زنان ۱۶.۱ میلیون تن (۴۹درصد) اعلام شده است.

طبق اعلام این اداره، ۲۳.۴ میلیون تن که حدود ۷۱ درصد مجموع جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، روستانشین هستند. اداره ملی احصاییه و معلومات جمعیت شهری را هشت میلیون تن (۲۴.۶ درصد) و نفوس کوچی‌ها را ۱.۵ میلیون تن (۴.۶ در صد) اعلام کرده است.

برآورد اداره ملی احصاییه و معلومات از جمعیت کشور در سال ۱۳۹۹ خورشیدی دربرگیرنده ۳۴ ولایت است که شامل ۳۶۴ ولسوالی اصلی، ۲۴ ولسوالی موقت و۳۴ مرکز ولایتی می‌شود.

اداره احصاییه و معلومات سال گذشته کل جمعیت کشور را بیش از ۳۲.۲ میلیون نفر اعلام کرده بود. از این جمله حدود ۱۵.۸ میلیون آن زنان و ۱۶.۴ میلیون آن مردان گفته شده بود.

دکمه بازگشت به بالا