شورای اسکاندیناوی همکاری با روسیه و بلاروس را تعلیق می‌کند

شورای اسکاندیناوی اعلام کرده است که می‌خواهد همکاری‌اش با روسیه و بلاروس را تعلیق کند.

این سازمان روز جمعه، ۴ مارچ، گفت که شورای وزیران کشورهای شمال اروپا همکاری با روسیه و اوکراین را متوقف می‌کند.

شورای اسکاندیناوی دلیل این تصمیم را عملیات نظامی روسیه در اوکراین دانست و تأکید کرد که همه برنامه‌ها، پروژه‌ها و سایر فعالیت‌ها با روسیه و بلاروس به طور موقت تعلیق می‌شود.

در بیاینه این شورا آمده است: «شورای وزیران شمال اروپا در حال ارسال پیام روشنی به دولت روسیه و سایر کشورهای جامعه جهانی است.»

این شورا تأکید کرد که مخاطب این پیام مردم روسیه نه، بلکه تنها دولت آن کشور است.

شورای اسکاندیناوی سازمانی برای همکاری‌های بین‌دولتی و بین‌المجالس کشورهای اروپای شمالی است.

این شورا در سال ۱۹۵۲ تأسیس شده و مقر آن در کپنهاگ قرار دارد.

گفتنی است که نماینده‌گی‌های این سازمان در کشورهای بالتیک نیز فعالیت می‌کند.

دکمه بازگشت به بالا