فروش سیم‌کارت‌های غیرقانونی؛ حکومت نظارت نمی‌کند

فروش سیم‌کارت‌های غیرقانونی، از چند سال به این‌سو بازار گرمی در کابل برای خود دست‌وپا کرده است. هم‌زمان، شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی و شهروندان، در برابر فروش این نوع سیم‌کارت‌ها معترض‌اند و می‌گویند که نهادهای مسوول، تاکنون در این مورد هیچ اقدامی نکرده‌اند.

میرویس آریا، یکی از طراحان کمپین «#اترا_کجاست؟» می‌گوید که آنان در این کارزار، به بحث جلوگیری از فروش سیم‌کارت‌های غیرقانونی در جاده‌ها پرداخته‌اند، اما با وجود این‌که اداره‌ی اترا و وزارت امور داخله در این راستا وعده‌ی همکاری داده بودند، هیچ اقدامی از سوی این نهادها صورت نگرفته است. آقای آریا می‌افزاید که بسیاری از فعالیت‌های جنایت‌کارانه و تروریستی از طریق همین سیم‌کارت‌های غیرقانونی هم‌آهنگی می‌شوند؛ این سیم‌کارت‌ها ثبت نشده‌اند و قابل ردیابی نیستند. آقای آریا تأکید می‌کند که یکی از دلایل عمده‌ی بلند رفتن سطح ناامنی، استفاده از سیم‌کارت‌های غیرقانونی است.

در همین حال، نثار آریان‌فر، یکی دیگر از طراحان کارزار اترا کجاست، می‌گوید که فروش سیم‌کارت‌های غیرقانونی در سطح شهر، یک کار غیرقانونی و به شدت خطرناک است. آقای آریان‌فر می‌افزاید که نیاز است پولیس در این راستا به زودی اقدام کند و مانع فروش این نوع سیم‌کارت‌ها شود.

فروش سیم‌کارت‌های غیرقانونی در سطح شهر و به گونه‌ی علنی، رو به افزایش است. این کار حتا در چند‌قدمی نهادهای امنیتی به گونه‌ی آزادانه صورت می‌گیرد. از آن‌جا که این سیم‌کارت‌ها ثبت نشده‌اند و مبنای قانونی ندارند، قیمت‌شان نیز گاهی تا سرحد ده افغانی تقلیل می‌یابد. با این حال، سیم‌کارت‌های غیرقانونی در شهر به قیمت‌های مختلف روی جاده و روی دست، لیلام می‌شوند.

اصلاحات می‌آوریم

از سویی هم وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، در گفت‌وگو با رسانه‌ها گفته است که وی تلاش می‌کند در شبکه‌های مخابراتی، اصلاحات بیاورد و در صورت نرسیدن به این اصلاحات، از مقامش استعفا خواهد داد.

شهزاد آریوبی، وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، دیروز سه‌شنبه، ششم حمل، گفت که کارشیوه‌ای برای جلوگیری از فروش سیم‌کارت‌های غیرقانونی در جاده‌ها تهیه شده است. آقای آریوبی افزود که طی این کارشیوه، در تمام ولایت‌های کشور، اگر سیم‌کارت‌های شبکه‌های مخابراتی به صورت غیرقانونی به فروش گذاشته شوند، نخست برای شبکه‌ی مذکور هشدار داده می‌شود و سپس نماینده‌گی‌اش بسته خواهد شد و در فرجام اگر باز هم فروش سیم‌کارت‌ها ادامه داشت، جواز شبکه‌ی مخابراتی گرفته می‌شود.

افزون بر این، آقای آریوبی در مورد شکایت‌های کمپین «اترا کجاست» نیز سخن زد و گفت که تمام شکایت‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی مطرح شده‌اند، از سوی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی به صورت مکتوب به شبکه‌های مخابراتی سپرده شده‌اند. وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی گفت که این وزارت برای آوردن اصلاحات در خدمات، برای شبکه‌های مخابراتی مهلت داده است تا به شکایت‌ها رسیده‌گی کنند، در غیر آن جریمه و سلب جواز خواهند شد.

اترا پیدا نشده است

بیش از یک‌ونیم ماه از آغاز کارزار اترا کجاست می‌گذرد. پس از آن‌که این کمپین در شبکه‌های اجتماعی بالا گرفت، مسوولان اداره‌ی اترا یک نشست خبری برگزار کردند و وعده سپردند که به مواردی که شکایت صورت گرفته است، رسیده‌گی می‌شود. این اداره، هم‌چنان در دیدار با طراحان این کمپین، خواست‌ها و شکایت‌ها را به صورت مکتوب به دست آورده و تعهد رسیده‌گی به آن‌ها را داده بود.

با این حال، طراحان کمپین اترا کجاست می‌گویند که با وجود فشارها و گسترش این کمپین، به شکایت‌ها و خواست‌ها نه تنها رسیده‌گی صورت نگرفته است، بلکه اضافه‌ستانی‌های شبکه‌های مخابراتی افزایش یافته است. میرویس آریا می‌گوید که از فیصله‌ی اترا در مورد رسیده‌گی به شکایت‌های شهروندان، بیش از یک ماه می‌گذرد، اما تا کنون هیچ وعده‌ای عملی نشده است. آقای آریا می‌افزاید که اداره‌ی اترا سالانه بودجه‌ی هنگفتی را به مصرف می‌رساند و کارش، نظارت دقیق از خدمات شرکت‌های مخابراتی است، اما تاکنون در این زمینه هیچ کاری انجام نداده است. به گفته‌ی آقای آریا با توجه به این‌که اترا هیچ‌گاه خواست‌ها و شکایت‌های مردم را جدی نگرفته است، امکان می‌رود که در این «دزدی‌ها» از جیب مردم، خود این اداره نیز سهم داشته باشد.

میرویس آریا، می‌گوید که اداره‌ی اترا، مصمم است که در برابر خواست‌های و شکایت‌های مردم ایستاده‌گی کند. وی می‌افزاید که پس از راه‌اندازی کارزار اترا کجاست، معلوم شد که شبکه‌های مخابراتی به گونه‌ی آشکار پول فقیرترین مردم دنیا را می‌دزدند و نهادی نیز نظارت نمی‌کند. به نقل از میرویس آریا، اگر روزانه از حساب هر‌کاربر یک افغانی برداشته شود، در یک روز حداقل حدود بیست‌ویک میلیون افغانی به جیب شبکه‌های مخابراتی می‌رود.

در همین حال، نثار آریان‌فر می‌گوید که کمپین اترا کجاست روزبه‌روز گسترده‌تر می‌شود، اما تاکنون شبکه‌های مخابراتی به جز یک مورد خاص و یک شبکه‌ی مخابراتی که یکی از بسته‌هایش را غیرفعال کرده است، دیگر شبکه‌ها زیر نام‌های مختلف، از مردم اضافه‌ستانی می‌کنند. آقای آریان‌فر می‌گوید که شبکه‌های مخابراتی در برابر خواست مردم مقاومت می‌کنند و تسریع این کمپین حتا اضافه‌ستانی‌های‌شان را شدت بخشیده‌ است.

هشتگ اترا کجاست، از چندی به این‌سو پی‌هم در صفحه‌های مجازی از سوی کاربران دست‌به‌دست می‌شود و شهروندان از اضافه‌ستانی شرکت‌های مخابراتی که تجربه کرده‌اند، می‌نویسند. آنان می‌گویند که شرکت‌های مخابراتی، به مردم خدمات درست ارایه نمی‌کنند و افزون بر این، اضافه‌ستانی نیز می‌کنند. شکایت‌ها و انتقادهای کاربران شبکه‌های اجتماعی، بیش‌تر متوجه اترا یا اداره‌ی تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان است. این کاربران انتقاد می‌کنند که «اترا»، خدمات شبکه‌های مخابراتی را کنترل و نظارت دقیق نمی‌کند.

خواستیم در مورد فروش سیم‌کارت‌های غیرقانونی، پاسخ وزارت داخله را نیز داشته باشیم، اما آنان گفتند که با به دست آوردن اطلاعات از اداره‌ی اترا، در این مورد بعداً صحبت خواهند کرد. این همه در حالی است که بر‌اساس آمار وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، حدود بیش از ۳۳ میلیون سیم‌کارت از سوی شبکه‌های مخابراتی در افغانستان توزیع شده است. از این میان، حدود بیش از ۲۱ میلیون سیم‌کارت‌ فعال‌ است.  

دکمه بازگشت به بالا