نقش زنان در مبارزه با فساد و تأمین شفافیت

زنان نیمی از پیکر اجتماع‌اند که هم‌مانند مردان سهم بارز و حیاتی را در پیش‌بُرد تمام امور از جمله امور اقتصادی اجتماعی دارند، اما نقش آنان در بعضی موارد از جمله تأمین شفافیت و تدارکات عامه بیش‌تر از هر بخش دیگر می‌تواند مؤثر باشد.

از سوی هم شفافیت زمینه‌ی توسعه اقتصادی را در جوامع میسر می‌سازد که توسعه اقتصادی اعتماد مردم را نسبت به دولت افزایش می‌دهد و زمینه یک جامعه مترقی را پایه‌گذاری می‌کند. از این رو هر عاملی که بتواند برای تأمین شفافیت حیاتی باشد، می‌تواند ستون حکومت‌داری خوب نیز محسوب شود، پس زنان و شفافیت دو تناسب‌اند که با هم رابطه مستقیم و تنگاتنگ دارد.

شاید دیده باشید که مردان زیادی به دلیل سوء استفاده‌های وظیفه‌ای از جمله فساد اداری مورد پی‌گرد قانونی قرار گرفته‌اند و اما این رقم در نزد زنان خیلی نادر است زیرا آنان به صداقت و تعهد در وظیفه‌های‌شان بیش‌تر از هر امری، اهمیت می‌دهند. از این رو اداره‌ی تدارکات ملی نیز دیدگاه ازدیاد تعداد زنان و تقویت سهم فعال آنان را در سطح مدیریتی و پروسه‌های تدارکات ملی با توجه به مهارت و استعداد آنان در نظر داشته است. چنان‌که اکنون حدود ۴۰ خانم که مجموعاً ۱۵،۹ درصد از کارمندان اداره تدارکات ملی را تشکیل می‌دهد، در این اداره در سطح رهبری و دیگر بخش‌ها فعالیت دارند.

زنان یکی از عوامل اساسی تأمین شفافیت و کاهش فساد اداری در تدارکات عامه به شمار می‌روند زیرا این اصل در شخصیت ذاتی هر زنی نهفته است که نمونه بارز آن را می‌توان در فعالیت‌های زنان اداره تدارکات ملی دید. به گونه‌ی مثال؛ اگر زنی در ریاست تسهیلات اداره‌ی تدارکات ملی فعالیت می‌نماید و در جلسات آفرگشایی و هیأت ارزیابی پروژه‌ها شرکت می‌کند، احتمال این‌که در آن پروژه فساد صورت گیرد، تقلیل می‌یابد زیرا زنان کم‌تر از مردان در محیط‌های بیرون با مردم و داوطلبان در تماس می‌باشند و اگر داوطلبان بخواهند بر آنان تاثیر بگذارند و آن‌ها را به شکل وسوسه کنند، این کار به دلیل به دست‌رس نبودن آنان دشوار می‌باشد. هم‌چنان این‌که زنان بیش‌تر از مردان از عواقب وخیم قانونی فساد آگاه می‌باشند و ده‌ها موارد از این قبیل می‌تواند خود دلیل بر نقش حیاتی زنان در مبارزه با فساد و تأمین شفافیت باشد.

گذشته از موارد کاری اگر شما خانمی را در محیط خانه در نظر بگیرید متوجه می‌شود که تقسیمات تمام سهمیه‌ها در همه امور متعلق به زن خانواده است، چرا؟ چون حتا خود مردان نیز به این باور اند که تأمین عدالت توسط زنان بهتر از مردان صورت می‌گیرد و فساد یا هیچ و یا هم کم خواهد بود.

اداره تدارکات ملی با ایجاد گروه «پیش‌گامان شفافیت» برای زنان این اداره؛ خواسته است تا از توانایی‌های زنان در بخش‌های مختلف تدارکات عامه در سطوح مختلف رهبری، مدیریت و پیش‌برد دیگر امور استفاده کنند، چنان‌که فعالیت زنان در این اداره در بخش‌های ارتباطی، سیستم‌سازی، نظارت از پیش‌رفت قراردادها، تسهیل پروژه‌ها، آرشیف اسناد، منابع بشری و امور کدری، دارالانشای کمیسیون تدارکات ملی، بررسی‌های اداری، اقلام عام، پالیسی، مدیریت اجرایی و تأمین شفافیت از نمونه‌های بارز آن می‌باشد که زنان به خوبی توانسته در آن فعالیت کنند.

با این حال کمبود زنان تدارکات پیشه در مارکیت کار و اجتماع چالش است که زنان با آن مواجه‌اند که این خود می‌تواند برای تأمین شفافیت چالش بزرگ محسوب شود.

 

شکیلا کجابی
ایمیل آدرس: [email protected]

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن