تقویم انتخابات ریاست جمهوری فردا اعلام می‌شود

۸صبح، کابل: کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که مسوده تقویم انتخابات ریاست جمهوری نهایی شده و روز شنبه، نزدهم عقرب، پس از تصویب رهبری کمیسیون، همگانی می‌شود.

عبدالعزیز ابراهیمی، معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، به ۸صبح گفت که بر بنیاد این مسوده، انتخابات ریاست جمهوری به تاریخ ۳۱ حمل سال ۱۳۹۸ خورشیدی برگزار می‌شود.

او گفت که کمیسیون مستقل انتخابات برای برگزاری همزمان انتخابات ریاست جمهوری با انتخابات شورای ولایتی، شورای ولسوالی‌ها و انتخابات پارلمانی غزنی و نیز برگزاری تنها انتخابات ریاست جمهوری با انتخابات غزنی تقویم تهیه کرده است.

آقای ابراهیمی بیان کرد که رهبری کمیسیون مستقل انتخابات، در همزمان برگزار شدن این چهار انتخابات و یا هم جدا برگزار شدن آن، روز شنبه تصمیم‌گیری می‌کند.

معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات تأکید کرد که آنان در تهیه مسوده نهایی تقویم انتخابات ریاست جمهوری، دیدگاه‌های احزاب، نهادهای ناظر و نهادهای مدنی را در نظر گرفته‌اند.

او گفت که در هر صورت، کمیسیون مستقل انتخابات آماده‌گی کامل برای برگزاری تمامی این چهار انتخابات را دارد.

تقویم انتخابات ریاست جمهوری در حالی قرار است از سوی کمیسیون مستقل انتخابات اعلام شود که نگرانی‌ها در زمینه چگونگی برگزاری آن از سوی نهادهای ناظر و جریان‌های سیاسی کماکان وجود دارد.

دکمه بازگشت به بالا