حضور مردم در پای صندوق‌های رأی در شهر کابل هنوز کم‌رنگ است

۸صبح، کابل: با وجودی که از شروع روند رأی‌دهی تا کنون شش‌ونیم ساعت سپری شده است، حضور مردم در بیش‌تر مراکز رأی‌دهی در شهر کابل کم‌رنگ است.

در بعضی از مراکز که حضور مردم پررنگ دیده شده است، نبود نام آن‌ها در فهرست چاپی و یا دیجیتالی رأی‌دهنده‌گان باعث محرومیت‌شان از حق رأی شده است.

به طور مثال، در لیسه حبیبیه که برای پنج هزار و ۶۰۰ نفر مواد انتخاباتی منتقل شده است، تا کنون تنها ۸۴۱ نفر رأی داده‌اند.

در این مرکز ۱۴ محل به شمول سه محل زنانه موجود است.

در مراکز متعدد دیگری در شهر کابل نیز حضور مردم کم‌رنگ است.

علاوه بر این، نبود نام رأی‌دهنده‌گان در یکی از فهرست‌های چاپی و دیجیتالی و یا هر دو مشکل جدیی است که رأی‌دهنده‌گان هنگام مراجعه به مراکز رأی‌دهی با آن روبه‌رو شده‌اند.

بعضی از رأی‌دهنده‌گان پس از مواجهه با این مشکل از رأی دادن محروم شده‌اند، هر چند فیصله تازه کمیسیون مستقل انتخابات راه را برای استفاده دو گروه نخست هموار کرده است.

این دو گروه شامل کسانی می‌شوند که تذکره‌های‌شان برچسب انتخاباتی دارد ولی نام شان تنها در یکی از دو فهرست چاپی و دیجیتالی ثبت است.

تا هنوز تکلیف حق رأی گروه سومی که تذکره‌های‌شان برچسب انتخاباتی دارد ولی نام شان در هیچ یک از این دو فهرست موجود نیست، روشن نشده است.

دکمه بازگشت به بالا