نمایشگاه عکاسی زیر نام “صدا از طریق دوربین” در کابل برگزار شد