منفعت‌های شخصی و حزبی نماینده‌گان ملت در رد قانون جدید امور نظامی

حکومت افغانستان سال گذشته طرح قانون ذاتی بریدملان، ساتنمنان و افسران نظامی را به تصویب شورای ملی فرستاد. کمیسیون‌های مربوطه‌ی مجلس نماینده‌گان در مورد این طرح قانون چانه‌زنی‌های زیادی کردند و بالاخره قانون ذکرشده بعد از واگذاری به جلسه‌ی عمومی از سوی نماینده‌گان شورای ملی رد شد.

این طرح بر اساس طی مراحل قانونی به سنا فرستاده شد. مجلس عمومی سنا برخلاف مجلس نماینده‌گان طرح این قانون را تأیید کرد. اکنون برای رد و یا تأیید این طرح، کمیسیون مختلط هر دو مجلس تعیین شده و ممکن در اواخر این هفته سرنوشت این قانون تعیین شود.

موضوع قابل بحث این‌جاست که چرا مجلس نماینده‌گان قانون امور جدید نظامی را رد و سنا فیصله‌ی تأیید آن را صادر کرد؟ بر اساس این قانون، سن تقاعد کسانی که در خطوط امنیتی و نظامی قرار دارند، پایین آمده و همچنان تمام جنرالانی که در حال حاضر مشغول وظایف دیگر اند، رتب نظامی‌شان را از دست می‌دهند.

با نافذ شدن قانون جدید امور ذاتی نظامی بیشتر اعضای مجلس نماینده‌گان به دلیل این که اعضای خانواده و اقارب‌شان -که از سنین بالایی برخوردار اند- تقاعد خواهند شد، مخالفت دارند؛ نماینده‌گان با این کارشان مانع پیشرفت کادرهای جدید و جوان ما شده‌اند. همچنان در نتیجه‌ی تصویب قانون ذکر شده بیشتر اعضای مجلس نماینده‌گان که در حال حاضر هم از امتیازات نظامی‌شان و هم امتیاز عضویت مجلس نمایندگان را دریافت می‌کنند، از رتب نظامی و امتیازات‌شان بی‌بهره خواهند شد. موضوع بسا مهم و اساسی دیگر این است که در خطوط نظامی اردو و پولیس افغانستان  بیشتر افراد مسن نظامی مربوط به جمعیت اسلامی و احزاب خلق و پرچم جابه‌جا شده‌اند؛ کسانی که بدون پرورش عقده‌های شخصی و حزبی خویش اجندای دیگری ندارند. براساس این طرح، چنین کسانی تقاعد خواهند شد و خطوط نظامی از وجودشان پاک خواهند شد.

به این لحاظ ترس از دست‌دادن منافع شخصی، حزبی و قومی اعضای مجلس نماینده‌گان دلیل اساسی مخالفت و رد قانون نظامی جدید حکومت است.

رد طرح قانون نظامی جدید چه عواقب منفی را با خود خواهد داشت؟

چنانچه فوج نظامی ما به طور کامل به نیروهای قومی، سمتی و نظامی بدل شده و به هیچ‌وجه ترمینالوژی نیروهای ملی را بدان اطلاق کرده نمی‌توانیم، با تصویب نشدن قانون مذکور این جریان همچنان ادامه خواهد یافت، از نیروهای نظامی کشور عزیز ما بر ضد اقوام، سمت‌ها و ولایات مشخصی کار گرفته خواهد شد و ما هیچ‌گاه صاحب اردوی ملی و پولیس ملی که به گونه‌ی واقعی برای حفظ و دفاع وطن، خاک، ناموس و دین خود کار کنند، نخواهیم شد.

در این زمینه موضوع قابل توجه دیگر، ایجاد موانع در راه پیشرفت افسران جوان است. در حال حاضر  کادرهای جوان ما در سنگرهای داغ دفاع از وطن، افتخارات بی‌شماری را از آن خود کرده‌اند، اما به دلیل این که پست‌های بلند امنیتی را نظامیان مسن ناکاره و ملبس به تعقیب اهداف حزبی و سمتی خویش به گروگان گرفته‌اند، افسران جوان ارتقا کرده نمی‌توانند و این باعث می‌شود که در سنگرهای جنگ خسته شوند، انگیزه‌ی‌شان از بین برود و از وظیفه‌ی مقدس خویش دست بردارند.

با توجه به دلایل فوق، چشم امید ملت به کمیسیون مختلط مجلس نماینده‌گان و مجلس سنا است. ما از ایشان می‌خواهیم که آرزوی قهرمانان دلیرشان را از بین نبرد، همچنان به ملی‌سازی نیروهای نظامی افعانستان نقش ارزنده خویش را ایفا کند، ادارات امنیتی و نظامی کشور ما را از چنگ تیکه‌داران قومی، سمتی و حزبی ناکاره نجات دهد و قانون ذیل را تأیید کند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن